Študije uporabe - IAK d.o.o.

Home Use Cases IAK d.o.o.
Use Case

V podjetju IAK povečali produktivnost z nadgradnjo PLC/SCADA in recepturnega sistema

Prvi začetki podjetja segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja. V skoraj osemdesetih letih so se iz male proizvodnje apna razvili v podjetje, ki proizvaja visoko kvalitetno apno, ki je še vedno osnoven produkt.

 

Poleg apna proizvajajo tudi vse vrste peskov namenjene gradbeništvu, kameno moko ter v zadnjem obdobju tudi kalcijev precipitat.

 

Razlog da se lahko pohvalijo z zelo visoko kvaliteto je zelo čist apnenec, ki se nahaja v njihovem lastnem kamnolomu in v sodobnem tehnološkem procesu žganja apna, pri katerem uporabljajo okolju prijazen energent zemeljski plin. Kristalna struktura apnenca z veliko specifično površino omogoča velik izkoristek v industriji.

Podjetje želi postati vodilno slovensko podjetje pri proizvodnji apna in izdelkov za katere je osnovni material apno. V ta namen dosledno posodabljajo proizvodnjo, in sicer skladno z zadnjimi standardi ter dognanji na tem področju.

 

Z namenom povečanja proizvodne učinkovitosti so odločili za nadgradnjo sistema vodenja PLC/SCADA in recepturnega sistema.

Naše glavne odgovornosti

V podjetju Kolektor Sisteh, d.o.o. smo jim zagotovili celovito izvedbo projekta na ključ, pri čemer je bil obseg naših odgovornosti predvsem:

– Vodenje projekta in koordinacija z podizvajalci.

– Izdelava tehnične in testne dokumentacije sistema vodenja.

– Izdelava dokumentacije za elektro del PZI/PID.

– Izdelava aplikativne programske opreme za krmilni nivo.

– Izdelava avtomatskega recepturnega sistema.

– Razvoj in uvedba sistema za digitalne delovne naloge.

– Razvoj in uvedba sistema za avtomatsko izvedbo digitalnega nakladalnega naloga.

– Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni nivo (PLC/SCADA, HMI).

– Dobava in izdelava krmilniških elektro omar s pripadajočo elektro opremo.

– Izvedba FAT sistema vodenja.

– Izvedba IQ, OQ testiranja signalov na lokaciji.

– Izdelava tehnične dokumentacije (navodila za delo in izvedba šolanja uporabnikov).

– Testiranje, zagon in poskusno obratovanje na lokaciji.

– Vzdrževanje in podpora pri uporabi.

Naša ključna domenska znanja

 

Sistemi vodenja PLC/SCADA

 

Napredni recepturni sistemi

 

Sodobna orodja digitalizacije proizvodnje

Increases in productivity

Integracija recepturnega sistema (Batch) s sistemom vodenja proizvodnje (MES) in poslovnim sistemom (ERP) je zagotovila brezšivno prenašanje podatkov in dodaten prispevek k dvigu produktivnosti in kakovosti proizvodnih procesov.

Implementation

»Naše poslovanje je izpostavljeno sezonskim vplivom. V nekaterih letnih časih je zanesljivost delovanja tehnološkega parka izrednega pomena. Odzivnost partnerja pri reševanju težav je takrat ključna. Ni slabšega občutka, kot če te v partnerskem odnosu nekdo pusti na cedilu in na drugi strani ni večjega zadovoljstva po hitri in uspešni skupni rešitvi težave. Kolektor Sisteh je partner, ki nam je v takšnih trenutkih vedno stal ob strani.«

Jure Videc,
direktor oskrbovalne verige v podjetju JUB

Expected Benefits

Trenutni rezultat uvedbe avtomatiziranega zajema podatkov in brezpapirne proizvodnje se predvsem kaže na prihranku časa, ki je posledica integracije sistema MES in ERP. Zaradi tega ukrepa posledično dnevno prihranijo 11 delovnih ur. Saj so pred implementacijo zaposleni ročno iz papirne dokumentacije prepisovali podatke v sistem ERP, kar pa jim sedaj ni potrebno.

 

As a result, they expect to save 2,860 working hours annually, with an approximate value of €30,000 per year. It means that the savings from this aspect alone will cover the labor costs of implementing the system within two years. In this calculation, we have not considered the remaining benefits and improvements brought about by the introduction of paperless production.

 

One of these benefits includes a 70% reduction in printing costs and an increase in productivity and other performance indicators that will become evident through the use of the system.

Selected customers:

and many others ...

Are you ready to enter the digital age and solve concrete challenges with advanced and intelligent technology?

Sign up for a demonstration and we'll be happy to show you what we can do.

en_USEnglish