Študije uporabe - IAK d.o.o.

Študija uporabe

V podjetju IAK povečali produktivnost z nadgradnjo PLC/SCADA in recepturnega sistema

Prvi začetki podjetja segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja. V skoraj osemdesetih letih so se iz male proizvodnje apna razvili v podjetje, ki proizvaja visoko kvalitetno apno, ki je še vedno osnoven produkt.

 

Poleg apna proizvajajo tudi vse vrste peskov namenjene gradbeništvu, kameno moko ter v zadnjem obdobju tudi kalcijev precipitat.

 

Razlog da se lahko pohvalijo z zelo visoko kvaliteto je zelo čist apnenec, ki se nahaja v njihovem lastnem kamnolomu in v sodobnem tehnološkem procesu žganja apna, pri katerem uporabljajo okolju prijazen energent zemeljski plin. Kristalna struktura apnenca z veliko specifično površino omogoča velik izkoristek v industriji.

Podjetje želi postati vodilno slovensko podjetje pri proizvodnji apna in izdelkov za katere je osnovni material apno. V ta namen dosledno posodabljajo proizvodnjo, in sicer skladno z zadnjimi standardi ter dognanji na tem področju.

 

Z namenom povečanja proizvodne učinkovitosti so odločili za nadgradnjo sistema vodenja PLC/SCADA in recepturnega sistema.

Naše glavne odgovornosti

V podjetju Kolektor Sisteh, d.o.o. smo jim zagotovili celovito izvedbo projekta na ključ, pri čemer je bil obseg naših odgovornosti predvsem:

– Vodenje projekta in koordinacija z podizvajalci.

– Izdelava tehnične in testne dokumentacije sistema vodenja.

– Izdelava dokumentacije za elektro del PZI/PID.

– Izdelava aplikativne programske opreme za krmilni nivo.

– Izdelava avtomatskega recepturnega sistema.

– Razvoj in uvedba sistema za digitalne delovne naloge.

– Razvoj in uvedba sistema za avtomatsko izvedbo digitalnega nakladalnega naloga.

– Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni nivo (PLC/SCADA, HMI).

– Dobava in izdelava krmilniških elektro omar s pripadajočo elektro opremo.

– Izvedba FAT sistema vodenja.

– Izvedba IQ, OQ testiranja signalov na lokaciji.

– Izdelava tehnične dokumentacije (navodila za delo in izvedba šolanja uporabnikov).

– Testiranje, zagon in poskusno obratovanje na lokaciji.

– Vzdrževanje in podpora pri uporabi.

Naša ključna domenska znanja

 

Sistemi vodenja PLC/SCADA

 

Napredni recepturni sistemi

 

Sodobna orodja digitalizacije proizvodnje

Povečanje produktivnosti

Integracija recepturnega sistema (Batch) s sistemom vodenja proizvodnje (MES) in poslovnim sistemom (ERP) je zagotovila brezšivno prenašanje podatkov in dodaten prispevek k dvigu produktivnosti in kakovosti proizvodnih procesov.

Implementacija

»Naše poslovanje je izpostavljeno sezonskim vplivom. V nekaterih letnih časih je zanesljivost delovanja tehnološkega parka izrednega pomena. Odzivnost partnerja pri reševanju težav je takrat ključna. Ni slabšega občutka, kot če te v partnerskem odnosu nekdo pusti na cedilu in na drugi strani ni večjega zadovoljstva po hitri in uspešni skupni rešitvi težave. Kolektor Sisteh je partner, ki nam je v takšnih trenutkih vedno stal ob strani.«

Jure Videc,
direktor oskrbovalne verige v podjetju JUB

Pričakovane prednosti

Trenutni rezultat uvedbe avtomatiziranega zajema podatkov in brezpapirne proizvodnje se predvsem kaže na prihranku časa, ki je posledica integracije sistema MES in ERP. Zaradi tega ukrepa posledično dnevno prihranijo 11 delovnih ur. Saj so pred implementacijo zaposleni ročno iz papirne dokumentacije prepisovali podatke v sistem ERP, kar pa jim sedaj ni potrebno.

 

Na letni ravni torej pričakujejo le iz tega naslova prihranjenih 2.860 delovnih ur v približni vrednosti 30.000 € / letno. Kar pa pomeni, da bodo prihranki iz tega naslova pokrili stroške dela uvedbe sistema v dveh letih. Pri tem izračunu smo zanemarili preostale prednosti in izboljšave, ki jih prinaša uvedba brezpapirne proizvodnje.

 

Eden izmed teh je tudi prihranek stroška tiskovin za 70 % ter dvig produktivnosti in ostalih kazalnikov uspešnosti, ki se bodo pokazali z uporabo sistema.

Zaupajo nam

in mnogi drugi …

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo kaj zmoremo.

sl_SISlovenian