Zagotavljanje avtomatiziranega zajema in prenosa informacij in podatkov med sistemi, stroji, napravami in zaposlenimi

Domov Rešitve Zajem in integracija podatkov
S povezovalno komunikacijo med stroji in industrijsko analitiko velikih podatkov, dosega IIoT izjemno stopnjo učinkovitosti in zmogljivosti.
Kaj je glavni namen avtomatiziranega zajema podatkov in integracije različnih sistemov?
Glavni namen je zagotoviti avtomatiziran pretok informacij in podatkov ter v celoti odpraviti ročno vnašanje in manipuliranje podatkov.
Na ta način je zagotovljen prihranek na tiskovinah in zmanjšanje deleža režijskih stroškov, ki se nanašajo na ročna prenašanja informacij in podatkov, ki ne prinašajo dodane vrednosti končnemu produktu.
IIoT omogoča proizvodnim podjetjem hiter in stroškovno učinkovit pretok informacij znotraj posameznega obrata med različnimi napravami, stroji in programskimi rešitvami kot tudi z zunanjimi deležniki, kot so naročniki, kupci, podizvajalci in preostali obrati v skupini.

Uporaba tehnologije IIoT "industrijski internet stvari" za zagotavljanje zajema podatkov in prenosa informacij med različnimi sistemi v realnem času.

Primeri uporabe IIoT v proizvodnih obratih in koristi:
  • Na podlagi podrobnega vpogleda v delovanje proizvodnih linij je omogočeno bolj optimalno planiranje procesov in avtomatizirano razporejanje resursov.
  • Izboljšane napovedi o tem, kdaj bodo določeni stroji potrebovali servis ali vzdrževanje, kar zmanjšuje nepričakovane zastoje.
  • Samonadzor oddaljenih in internih namestitev strojev, linij in naprav, kar vodi v znižanje stroškov pošiljanja oseb na lokacijo in eliminiranje človeških napak.
  • Izboljšanje delovanja internih logističnih transportov in zagotavljanje avtomatizirane strege materiala.

Zamisel o uporabi senzorjev za sledenje blaga ali spremljanje strojev sama po sebi ni nova.

Pri IIoT je drugače to, da je trenutno omogočeno

množično spremljanje zaradi nizkih cen senzorjev, razširjenosti zmogljivega brezžičnega omrežja in pojava

napredne analitike velikih podatkov.

Katere so ključne prednosti avtomatiziranega zajema podatkov in integracije različnih sistemov?

Zajem in integracija je pomemben del digitalne transformacije, saj omogoča osebam na vodilnih položajih hitrejše in boljše odločanje.
Z zagotavljanjem izjemno podrobnih podatkov v realnem času vam tehnologija IIoT pomaga do:
  • Boljšega razumevanja poslovnih procesov in možnosti za odpiranje novih poslovnih priložnosti.
  • Izboljšanega razumevanja uporabe končnih izdelkov.
  • Širšega vpogleda v dobavno verigo.
  • Drastičnega povečanja učinkovitosti internih procesov.
  • Vzpostavitve popolnoma računalniško vodene proizvodnje.

Podatki pridobljeni na avtomatiziran način omogočajo podroben vpogled v stanje proizvodnje in na ta način nudijo možnosti za izboljšanje operativne učinkovitosti, povečanje produktivnosti, velike prihranke stroškov porabe energije, reduciranje stroškov zalog in nove poslovne modele.

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Izpolnite vprašalnik in pridobite hitro oceno digitalne zrelosti vaše proizvodnje.

Zakaj izbrati nas?

Raziščite, kaj omogoča digitalna transformacija

Z bogatimi izkušnjami, številnimi referencami in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

Povečanje proizvodne učinkovitosti

8%

Zmanjšanje stroškov

25%

Prihranki na področju tiskovine

55%

Ban13
hm03
Zajem podatkov

Samodejni zajem podatkov iz strojev, linij in naprav.

hm02
Digitalna proizvodnja

Napredna vizualizacija standardnih postopkov.

hm04
Brezpapirna proizvodnja

Digitalizacija proizvodnega procesa in dokumentacije.

hm01
Prediktivna proizvodnja

Prediktivna analitika in inteligentno razporejanje.

Vaš partner na poti digitalne transformacije

Stopite na pot digitalne preobrazbe procesov

Transformacija procesov pomeni premik iz tradicionalnih procesov v učinkovitejše digitalne sisteme, ki lahko močno povečajo učinkovitost in izboljšajo vse vidike operacij.

Najnaprednejši metodološki pristop k zahtevnim procesom digitalne transformacije, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje transparentnosti poteka po fazah.

Mnenje strank nam je pomembno

Kaj naše stranke menijo o nas?

V različne sisteme vodenja proizvodnje in implementacije MES ter IIoT sisteme smo integrirali že preko 1 milijon signalov.

"Implementacija sistema Sinapro.IIoT.MES je družbi Livar brez dodatnih organizacijskih sprememb omogočila pomembno povečanje produktivnosti proizvodnih procesov v sektorju mehanske obdelave."

Sašo Malerič

Direktor mehanske obdelave, Livar

circle2
Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo, kaj zmoremo.