Digitalna transformacija ponuja vse potrebne rešitve za izzive s katerimi se proizvodna podjetja trenutno srečujejo

Domov Naš pristop Katere izzive rešujemo?
Digitalna transformacija pomeni ustvarjanje novih aktivnosti z dodano vrednostjo, ki naredijo proizvodne obrate bolj učinkovite

Kako vam lahko mi pomagamo pri digitalizaciji vaše proizvodnje?

Digitalna transformacija ponuja vse potrebne rešitve za izzive s katerimi se proizvodna podjetja trenutno srečujejo.

V Kolektor Sisteh se že vrsto let ukvarjamo z razvojem in implementacijo digitalnih rešitev, ki prinašajo rezultate.

Z veseljem vam pomagamo.

Neučinkovito delovanje proizvodnje

Proizvodna ozka grla se pojavijo, ko pride do zastojev nekje na vaši proizvodni liniji. Ljudje pogosto domnevajo, da pomanjkljivosti, povezane s stroji ali opremo, povzročajo ozka grla. Pa vendar se velikokrat izkaže, da se razlog za ozka grla skriva v »zaposlenih«. 

Slab vpogled in nadzor nad vsemi proizvodnimi aktivnostmi

Operaterji, vodje izmene, vodje proizvodnje, vodje operacij in inženirji dnevno sprejemajo odločitve, ki vplivajo na poslovanje podjetja, vendar pa mnogi od njih nimajo dostopa do potrebnih informacij v realnem času. To je lahko še posebej očitno, ko je potreben hiter odziv. Zamude, ki so posledica več nivojskega pridobivanja podatkov in informacij, lahko ovirajo odločanje in reševanje akutnih težav. Posledica tega je, da operativno osebje ni vedno v celoti pooblaščeno za pravočasno sprejemanje odločitev, da bi lahko preprečilo nenormalno stanje ali izkoristilo dano priložnost.

Pomanjkanje sledljvosti materiala

Z vodenjem sledljivosti vseh proizvodnih procesov in distribucije se lahko hitreje odzovete na morebitne težave. V primeru odpoklica izdelka, na primer, lahko hitro in enostavno odkrijete vzrok težave in sporočite distributerjem, naj izdelek odstranijo s polic. S tem zaščitite dobavitelja pred sodnimi postopki, potrošnika pa pred potencialno nevarnim izdelkom in seveda s tem ohranite ugled podjetja na tržišču.

Nerealen razpored dela in slabo planiranje

Zaradi odziva tržišča postaja planiranje in razporejanje proizvodnje vse bolj kompleksno, kajti za učinkovito izvedbo razporejanja je potrebno upoštevati veliko parametrov. In ravno zaradi tega je eden od večjih izzivov pri razporejanju in planiranju proizvodnje, kako učinkovito upravljati urnike in razporede takrat, ko se pojavijo nepričakovane spremembe.

Zamude in dolgi izdelovalni cikli

Za doseganje učinkovitega proizvodnega cikla je poleg izvajanja vitke proizvodnje potrebno zagotavljati sprotno analiziranje vseh elementov proizvodnega cikla od oddaje naročila do uporabe končnega izdelka s strani potrošnika, kajti mnoga proizvodna podjetja se osredotočajo le na obdobje proizvodnje izdelka, čeprav imajo morda že tehnološki postopki pomanjkljivosti, morda je prišlo do slabše izvedbe pri oblikovanju izdelka ali pa je razlog samo v slabi kakovosti ali shranjevanju vhodnega materiala. Vse to lahko vpliva na proizvodni cikel in ravno zato je pomembno spremljati vse parametre, ki lahko vplivajo na sam proizvodni proces kot tudi na končno uporabo izdelka pri potrošniku.

Slabo načrtovanje urnikov in nezadovoljstvo zaposlenih

Zaznati je mogoče, da se vodje obratov in planerji za izdelavo urnika zaposlenih še vedno poslužujejo Excela, v nekaterih primerih celo ročno v papirni obliki, in tako hote ali nehote taktizirajo pri razporejanju delavcev. Čeprav ima lahko tako subjektivno in manj učinkovito razporejanje zaposlenih velik vpliv na zadovoljstvo in fluktuacijo zaposlenih. Poleg tega ročno razporejanje ne upošteva dinamike poslovanja, kar povzroča kronično prekomerno število ali pomanjkanje zaposlenih. Na ta način so stroški dela umetno napihnjeni.

Slaba kakovost izdelkov in nepoznavanje vzrokov

Nekatere težave s kakovostjo nastanejo zaradi slabe komunikacije. Večina proizvodnih procesov je kompleksnih, s številnimi medsebojno odvisnimi koraki. Izboljšanje komunikacije med koraki v procesu in ljudmi lahko torej znatno zniža stroške slabe kakovosti. Eden od načinov za izboljšanje komunikacije so digitalno povezane delovne celice. S to metodo lahko vsako področje vidi, kaj se dogaja na prejšnjih korakih v proizvodnem procesu, in se ustrezno pripravi. Prav tako lahko predajo informacijo naslednjim celicam v procesu, če je prišlo do nepravilnosti, do predelav ali popravil opreme v realnem času.

Nepredvideni zastoji in nepozvanje vzrokov za nastanek

Kljub dejstvu, da predstavljajo nenačrtovani zastoji škodljiv finančni vpliv in lahko na dolgi rok negativno vplivajo na blagovno znamko podjetja, se jim ne posveča dovolj velike pozornosti, kajti ukvarjanje z njimi se ponavadi zaključi takrat, ko se prava diagnostika šele pričenja.

Vsekakor je pošteno povedati, da obstaja veliko število potencialnih dogodkov, ki vodijo v nenačrtovan zastoj. Ravno zaradi teh se pojavlja težava pri diagnosticiranju in obravnavi vzrokov, kajti večino pridobljenih informacij ni vezanih na objektivnost, ki bi jih pridobili neposredno iz stroja, temveč se jih pridobi preko subjektivno pridobljenih podatkov s strani različnih deležnikov, kar pa vodi v slabo identificiranje pravih vzrokov za nastanek nenačrtovanih zastojev.

Velik delež izmeta in visoki stroški odapdnih kosov

Izmet in ostali kosi z napakami predstavljajo izgubo časa in materiala, ki bi jih lahko porabili za izdelavo delujočega kosa. Napake pomenijo tudi, da je treba nameniti čas za potrebne popravke, kar lahko povzroči nepotrebne stroške nadur. Vsekakor je pomembno najti vzroke za nastanek teh, da jih lahko eliminirate. Vzroki lahko izvirajo iz slabega popravila strojev, pomanjkanja procesnih standardov ali ustrezne dokumentacije, nenatančnih ravni zalog ali številnih drugih stvari. Iskanje in odpravljanje osnovnega vzroka bo na koncu zagotovilo, da bo celoten proizvodni proces potekal nemoteno in zmanjšal napake. 

Pomanjkanje komunikacije med zaposlenimi in različnimi IT-sistemi

Če vsi v podjetju vedo, kaj storiti in kako to storiti ter imajo na voljo ključne informacije, zakaj se podjetje vodi tako kot se in kako njihova dejanja vplivajo na stranke, podjetju uspeva in ljudje v njem obdržijo svoja delovna mesta. Da pa se zagotovi ustrezna komunikacija in prenos informacij, je pomembno, da orodja in sistemi, ki jih zaposleni dnevno uporabljajo delujejo na način, da si medsebojne izmenjujejo informacije in podatke v vsakem trenutku.

Digitalna transformacija ponuja vse potrebne rešitve za izzive

Za premagovanje trenutnih izzivov je vsekakor potrebno pogledati podjetje kot celoto. Če imate v proizvodnji še vedno prisoten papir, ali veliko uporabljate Excel in podobna orodja, bodo ti izzivi v bodoče še nekoliko težji. Za odpravo teh izzivov je na voljo vrsto tehnoloških rešitev, ki vam bodo vsekakor v oporo pri doseganju poslovnih ciljev.

01
01
Digitaliziranje vseh procesov

Namen digitalizacije vseh procesov je predvsem v tem, da se zmanjšajo stroški povezani s tiskovinami in na drugi strani poveča produktivnost.

02
Izboljšanje sodelovanje med zaposlenimi

S pomočjo naprednih rešitev je mogoče drastično izboljšati komunikacijo in predajanje informacij ter znanj med zaposlenimi.

02
03
03
Nenehno izboljševanje na podlagi podatkov pridobljenih v realnem času

Da bi zagotovili ključne informacije in podatke, potrebne za hitro odločanje in prilagajanje potrebam tržišča, je potrebno zagotoviti avtomatiziran zajem in pretok podatkov v realnem času.

04
Vključevanje zaposlenih v nove načine

Inovativne rešitve omogočajo še večjo vključenost zaposlenih tako, da se zagotovi edinstveno izobraževanje in hkrati spodbuja motivacijo.

04
05
05
Pametna tovarna in ne tovarna na pamet

S pomočjo združitve inovativnih rešitev, najnaprednejše tehnologije in avtomatiziranega zajema podatkov v realnem času do pametne tovarne, ki prinaša drastično konkurenčno prednost.

Kako začeti z digitalno transformacijo v proizvodnih obratih?

Digitalna transformacija lahko pretvori vsako proizvodni obrat v pametno tovarno.

Transformacija procesov pomeni premik iz tradicionalnih procesov v učinkovitejše digitalne sisteme, ki lahko močno povečajo učinkovitost in izboljšajo vse vidike operacij.

Digitalna transformacija pomeni ustvarjanje novih aktivnosti z dodano vrednostjo, ki naredijo proizvodne obrate bolj učinkovite, izboljšajo kupčevo ali uporabniško izkušnjo ter odpirajo nove poslovne priložnosti.

Preden se odpravite na pot digitalne transformacije, morate razumeti vaše poslovne cilje, sprejeti celovit in realen pristop in sodelovati s pravim poslovnim partnerjem, ki vas lahko podpira tako v tehnološkem kot tudi v poslovnem vidiku.

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Izpolnite vprašalnik in pridobite hitro oceno digitalne zrelosti vaše proizvodnje.

Zakaj izbrati nas?

Raziščite, kaj omogoča digitalna transformacija

Z bogatimi izkušnjami, številnimi referencami in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

Povečanje proizvodne učinkovitosti

8%

Zmanjšanje stroškov

25%

Prihranki na področju tiskovine

55%

Ban13
hm03
Zajem podatkov

Samodejni zajem podatkov iz strojev, linij in naprav.

hm02
Digitalna proizvodnja

Napredna vizualizacija standardnih postopkov.

hm04
Brezpapirna proizvodnja

Digitalizacija proizvodnega procesa in dokumentacije.

hm01
Prediktivna proizvodnja

Prediktivna analitika in inteligentno razporejanje.

Vaš partner na poti digitalne transformacije

Stopite na pot digitalne preobrazbe procesov

Transformacija procesov pomeni premik iz tradicionalnih procesov v učinkovitejše digitalne sisteme, ki lahko močno povečajo učinkovitost in izboljšajo vse vidike operacij.

Najnaprednejši metodološki pristop k zahtevnim procesom digitalne transformacije, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje transparentnosti poteka po fazah.

Mnenje strank nam je pomembno

Kaj naše stranke menijo o nas?

V različne sisteme vodenja proizvodnje in implementacije MES ter IIoT sisteme smo integrirali že preko 1 milijon signalov.

"Implementacija sistema Sinapro.IIoT.MES je družbi Livar brez dodatnih organizacijskih sprememb omogočila pomembno povečanje produktivnosti proizvodnih procesov v sektorju mehanske obdelave."

Sašo Malerič

Direktor mehanske obdelave, Livar

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo, kaj zmoremo.

sl_SISlovenian