Pomagali vam bomo uspeti!

Izpolnite vprašalnik o digitalni zrelosti vašega podjetja.

Vprašalnik je namenjen hitremu pregledu dejanskega stanja digitalizacije proizvodnih procesov. Na podlagi vnesenih odgovorov boste prejeli avtomatsko sporočilo glede ocene digitalne zrelosti.

Svetovalci za digitalno transformacijo vas bodo v kratkem kontaktirali glede doseženega rezultata in vam posredovali ključne usmeritve na vaši nadaljnji poti digitalizacije proizvodnih procesov.1. Ocenite število zaposlenih v vašem podjetju. (potreben en odgovor)2. Ocenite vaše prihodke v lanskem poslovnem letu. (potreben en odgovor)
3. Označite vašo glavno vrsto proizvodne dejavnosti. (potreben en odgovor)


4. Označite sisteme, ki jih trenutno uporabljate. Ali imajo navedeni sistemi povezavo do glavnega, skupnega sistema? (v vsaki vrstici potreben en odgovor)


V uporabi
Da Ne
MES – sistem za upravljanje proizvodnih procesov
ERP – sistem za planiranje virov podjetja
PLM/PDM – sistem za upravljanje življenjskega cikla izdelka / podatkov izdelka
WMS – sistem za upravljanje skladišč
CRM – sistem za upravljanje odnosov s strankami


5. Učinkovita in povezana tehnologija zagotavlja točne podatke in celostne informacije, ki so ključni elementi digitalne zrelosti. Označite ocenjeno stopnjo trenutne tehnološke učinkovitosti. (potreben en odgovor)6. Ali uporabljate oblačne storitve? (v vsaki vrstici potreben en odgovor)


Da. Ne, vendar jih nameravamo. Ne.
Za oblačno programsko opremo.
Za analizo podatkov.
Za hrambo podatkov.


7. Ocenite stopnjo implementiranih rešitev in konceptov z vidika posameznih funkcionalnosti v proizvodnji. (v vsaki vrstici potreben en odgovor)

Ne. Da, delno. Da, v celoti.
Koncept vitke proizvodnje je bil uspešno vpeljan.
Odločitve se sprejemajo s pomočjo analitike.
Zagotovljena je komunikacija med stroji v realnem času.
Zagotovljena je združljivost in prenos podatkov med različnimi stroji ter sistemi.
Planska tabla je bila uspešno uvedena in omogoča kakovostno izvedbo mikro planiranja.
Dejanski/efektivni delovni časi se spremljajo na nivoju posameznega delovnega mesta.
Delovni nalogi se v digitalni/brezpapirni obliki posredujejo na terminal (PC, tablica, ipd.), ki se nahaja na posameznem delovnem mestu.
Vodja proizvodnje ima digitalni nadzor nad delovnim procesom vključno s stanjem digitalnih delovnih nalogov.
OEE se izračunava samodejno na podlagi podatkov, ki se zajemajo v realnem času.
Napredna poročila so na voljo v obliki spremenljivih grafičnih prikazov v realnem času.
Vse aktivnosti vzdrževanja strojev in opreme se digitalno spremljajo in beležijo.
Obraba orodij in njihovih sestavnih delov se spremlja v realnem času, kar omogoča napovedi rednih vzdrževanj.
Zagotovljena je sledljivost materiala skozi celoten proizvodni proces v realnem času.
Vsi dogodki, vključno z alarmi, se spremljajo in beležijo v realnem času.
Zgodovinske podatke je možno pregledati in analizirati.
Zagotovljeno je digitalni spremljanje izmeta in ugotavljanje vzrokov za slabo kakovost.
Digitalizacija skladiščnih procesov zagotavlja podatke glede fizične lokaciji posameznih identov.
Proizvodni procesi so avtomatizirani.

8. Digitalizacija tovarn omogoča izdelavo digitalnega dvojčka. Ali trenutno zbirate podatke o strojih, napravah in proizvodnih procesih? (potreben en odgovor)

9. Za kakšne potrebe uporabljate zbrane podatke v digitalni obliki? (možnih več odgovorov)
10. Kakšne so bile vaše investicije za uvedbo rešitev iz sklopa Industrija 4.0 v preteklih dveh letih in kakšni so vaši plani za prihodnost (v tisoč €)? (v vsaki vrstici potrebna dva odgovora, in sicer en odgovor pri investicijah v preteklih dveh letih (levo) in en odgovor pri planu investicij za prihodnjih pet let (desno))


Investicije v preteklih dveh letih (v tisoč €) Plan investicij za prihodnjih pet let (v tisoč €)
>200 >100 >50 <50 >200 >100 >50 <50
Avtomatizacija proizvodnih procesov
Digitalizacija proizvodnih procesov


Vaši kontaktni podatki
Ime
Službeni naslov e-pošte
Priimek
Telefon (dovoljena oblika: +38615636300)
Podjetje