Raziščite faze Industrije 4.0

Domov Naš pristop Industrija 4.0
Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Izpolnite vprašalnik in pridobite hitro oceno digitalne zrelosti vaše proizvodnje.

1. Faza digitalne preobrazbe:

Informatizacija

Opis

Prva in osnovna faza digitalne transformacije je informatizacija. V tej fazi se ločeno uporabljajo različne informacijske tehnologije, samostojne naprave in drugi sistemi v podjetju. Za to fazo je značilno, da je informatika že solidno napredovala in se uporablja predvsem za učinkovitejše izvajanje ponavljajočih se nalog.

Koristi

Informatizacija prinaša zelo pomembne koristi, ki so danes nekako samoumevne. Zaradi informatizacije je omogočena cenejša proizvodnja, ki pa po drugi strani ponuja višji standard in določeno stopnjo natančnosti, brez katere ni mogoče izdelati vrste izdelkov, ki jih poznamo danes.

Značilnosti

V fazi informatizacije je mogoče najti veliko strojev brez digitalnega vmesnika. To še posebej velja za stroje z dolgimi cikli ali stroje, ki se upravljajo ročno oziroma s pomočjo notranjega krmilnika. Za prvo fazo digitalne transformacije je značilno, da stroji posedujejo računalniško numerično krmiljenje, toda CAD podatke je v veliki večini potrebno ročno vnesti v sistem stroja ali jih naložiti ročno na sistem.

Primer

Uporaba CNC rezkalnega stroja omogoča zelo natančno obdelovanje kosa, katerega glavna zadeva je računalniško numerično krmiljenje. V CAD dokumentih se nahajajo informacije, ki opisujejo natančen potek poti in uporabe orodja. Stroji vsekakor niso povezani z omrežjem, ni vzpostavljena povezava s strojem in ni omogočeno avtomatizirano nalaganje CAD podatkov v krmilnik stroja.

2. Faza digitalne preobrazbe:

Povezljivost

Opis

V drugi fazi digitalne transformacije je vsekakor poudarek, kot že samo ime pove, v uvajanju komponent, ki nudijo povezljivost različnih informacijskih tehnologij. Na ta način so aplikacije in sistemi podjetja med seboj povezani, ampak še vedno ne popolnoma integrirani.

Koristi

Ker internetni protokol omogoča standardizirano komunikacijo, lahko senzorska tehnologija omogoči zajemanje podatkov in prenos informacij med različnimi sistemi. Na ta način je na voljo vzdrževanje na daljavo, spremljanje stanja proizvodnje, pridobivanje podatkov o uporabi izdelka pri končnem uporabniku.

Značilnosti

V fazi povezljivosti je mogoče zaslediti, da je del operacijske tehnologije (OT) povezan z informacijsko tehnologijo (IT). Glavna tehnologija, ki se uporablja pri tej fazi je vsekakor IIoT tehnologija, ki skrbi za integracijo različnih sistemov, naprav in strojev.

Primer

V tej fazi je mogoče posredovati CAD dokument na CNC stroj v obdelavo neposredno iz aplikacije, ki je namenjena za razvoj novega izdelka. Ko se operacija zaključi, se ta na avtomatiziran način zabeleži preko MES sistema in pošlje končne podatke o delovnem nalogu v ERP sistem.

3. Faza digitalne preobrazbe:

Vidnost

Opis

V tej fazi senzorji omogočajo zajemanje podatkov iz celotnega procesa, od začetka do konca. Padajoče cene senzorjev, mikročipov in omrežne tehnologije pomenijo, da je v tej fazi mogoče vse dogodke beležiti v realnem času.

Koristi

Podatki v realnem času omogočajo, da je digitalni podatkovni model tovarne v vsakem trenutku posodobljen oziroma usklajen z realnim stanjem tovarne. Ta kombinacija prinaša pomembne koristi, kjer so na voljo informacije v pravem trenutku na pravem mestu.

Značilnosti

Pred fazo vidnosti velja, da podjetje sicer ima na voljo nekatere podatke, ki pa sicer niso v celoti zbrani, predvsem pa so decentralizirani v posameznih silosih. Do teh silosov ima dostop le peščica zaposlenih in je širša uporaba teh podatkov omejena ali celo prepovedana. Da bi dosegli agilnost, ki jo ponuja tehnologija, je vsekakor značilno za to fazo, da so podatki na voljo širši skupini zaposlenih takrat, ko jih potrebujejo, v obliki, ki jo potrebujejo za nemoteno delo.

Primer

Operater na CNC stroju ima na voljo izbrane informacije, dokumentacijo in datoteke na voljo takrat, ko jih potrebuje za svoje delo. Po drugi strani pa lahko zaposleni v razvoju spremljajo parametre stroja preko simulacij in na ta način konstruirajo optimiziran izdelek brez uvodnih testnih serij.

4. Faza digitalne preobrazbe:

Transparentnost

Opis

Če je glavni namen predhodne faze kreiranje podatkovnega digitalnega dvojčka, je glavni namen faze štiri – razumevanje.

To razumevanje temelji na preverljivih podatkih, kjer je mogoče s pomočjo naprednih analiz prepoznati vzroke za nastanek nekega stanja oziroma pridobiti odgovor, zakaj se nekaj dogaja.

Koristi

Podatki v realnem času in napredna analitična orodja omogočajo zaposlenim pridobivanje ključnih informacij za nadaljnjo odločanje v vsakem trenutku.  Ta napredna analitika pa prinaša bistveno hitrejše odzivne čase tako na zunanje kot tudi na interne dogodke v proizvodnji.

Značilnosti

V tej fazi govorimo o podatkih in analizah podatkov velikih količin.

To množico podatkov je nemogoče obdelati z običajnimi poslovnimi analitikami zato »big data« zajema poleg podatkov v velikih količinah tudi nove inovativne tehnologije in aplikacije, ki omogočajo hitro in učinkovito analizo teh podatkov.

Primer

Aplikacije in tehnologija za spremljanje podatkov v velikih količinah oz. »big data« se uporabljajo vzporedno in skupaj z ERP in MES sistemi.
Te aplikacije tako zagotavljajo obsežno analizo podatkov, ki se lahko uporabijo za spremljanje in analizo stanja stroja in opreme ali za podrobno spremljanje različnih paramterov na stroju (primer: obremenitev vretena v CNC stroju, spremljanje porabe orodja, spremljanje tlaka).

5. Faza digitalne preobrazbe:

Zmožnost predvidevanja

Opis

V fazi predvidevanja je stopnja napovedovanja specifičnih dogodkov v naprej realnost, ki se lahko izvede s pomočjo naprednih simulacij in umetne inteligence.

Koristi

S pomočjo napovedovanja dogodkov je mogoče optimizirati proizvodni proces do te mere, da se ustrezno izogne nepričakovanim zastojem. Umetna inteligenca omogoča napovedovanje pričakovanih rezultatov na podlagi zbranih podatkov in predlaga različne scenarije s ciljem po optimizaciji.

Značilnosti

Za to fazo je značilno, da je mogoče vnaprej predvideti določene dogodke, ki bi lahko drastično vplivali na potek proizvodnega procesa in s tem škodovali končnim poslovnim rezultatom.

Primer

S pomočjo umetne inteligence je mogoče analizirati podatke, zbrane iz CNC stroja. Ti podatki vključujejo tudi podrobne parametre o delovanju stroja ter delovanju ključnih sestavnih delov stroja. Na podlagi napovedovanja lahko predvidimo, kdaj bo potrebno zamenjati sestavni del CNC stroja in s tem prenesti delež nepričakovanih zastojev v delež planiranih zastojev.

6. Faza digitalne preobrazbe:

Prilagodljivost

Opis

Faza prilagodljivosti je temeljna zahteva za avtomatizacijo aktivnosti in avtomatiziranega odločanja. Nenehno prilagajanje omogoča podjetju, da določene odločitve preda umetni inteligenci tako, da se sistem lahko hitreje prilagodi na spreminjajoče poslovno okolje in zahteve tržišča.

Koristi

Stopnja prilagodljivosti je odvisna od kompleksnosti odločitev, ki pa se lahko s pomočjo napredne tehnologije ustrezno avtomatizira tako, da se sistem sprotno samodejno prilagodi na spremembe. Na ta način bodo proizvodni obrati postali super računalniki, ki bodo pretvorili osnovni material v izdelek s pomočjo avtonomnega odločanja.

Značilnosti

Če bodo proizvodna podjetja želela obdržati konkurenčno prednost, se bodo morala prilagoditi na zahteve tržišča, to pa pomeni, da bodo morala postati bolj fleksibilna. Edina pot, da to dosežejo, je, da začnejo proces digitalne transformacije, ki zajema poleg vpeljave novih tehnologij tudi spremembe v razmišljanju in videnju, kaj to sploh je proizvodnja.

Primer

Uporaba CNC rezkalnega stroja omogoča zelo natančno obdelovanje kosa, katerega glavna zadeva je računalniško numerično krmiljenje. V CAD dokumentih se nahajajo informacije, ki opisujejo natančen potek poti in uporabe orodja. Stroji vsekakor niso povezani z omrežjem, ni vzpostavljena povezava s strojem in ni omogočeno avtomatizirano nalaganje CAD podatkov v krmilnik stroja.

Zakaj izbrati nas?

Raziščite, kaj omogoča digitalna transformacija

Z bogatimi izkušnjami, številnimi referencami in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

Povečanje proizvodne učinkovitosti

8%

Zmanjšanje stroškov

25%

Prihranki na področju tiskovin

55%

Ban13
hm03
Zajem podatkov

Samodejni zajem podatkov iz strojev, linij in naprav.

hm02
Digitalna proizvodnja

Napredna vizualizacija standardnih postopkov.

hm04
Brezpapirna proizvodnja

Digitalizacija proizvodnega procesa in dokumentacije.

hm01
Prediktivna proizvodnja

Prediktivna analitika in inteligentno razporejanje.

Vaš partner na poti digitalne transformacije

Stopite na pot digitalne preobrazbe procesov

Transformacija procesov pomeni premik iz tradicionalnih procesov v učinkovitejše digitalne sisteme, ki lahko močno povečajo učinkovitost in izboljšajo vse vidike operacij.

Najnaprednejši metodološki pristop k zahtevnim procesom digitalne transformacije, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje transparentnosti poteka po fazah.

Mnenje strank nam je pomembno

Kaj naše stranke menijo o nas

V različne sisteme vodenja proizvodnje in implementacije MES ter IIoT sisteme smo integrirali že preko 1 milijon signalov.

"Implementacija sistema Sinapro.IIoT.MES je družbi Livar brez dodatnih organizacijskih sprememb omogočila pomembno povečanje produktivnosti proizvodnih procesov v sektorju mehanske obdelave."

Sašo Malerič

Direktor mehanske obdelave, Livar

circle2
Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo, kaj zmoremo.

sl_SISlovenian