Category Archives: Posnetki

Home Archive by category "Posnetki"
Če pilot ne upošteva merilnikov lahko to privede do katastrofe. Nekaj problemov, kjer ni zagotovljena brezpapirna proizvodnja: – Fizične dokumente je mogoče zlahka izgubiti. – Brezpapirni sistemi so lahko neučinkoviti. – Upravljanje dokumentov je lahko drago. – Veliko tv...
Raziskave kažejo, da kar 65% podjetij ni zadovoljnih s svojo sposobnostjo prepoznati vseh koristi, ki jih prinaša digitalna preobrazba. Razlog za to se predvsem skriva v tem, da digitalna preobrazba ni usklajena s poslovnimi cilji podjetja, kajti za izdelavo ustrezne digitalne strategije je potreb...
Implementacija novih digitalnih rešitev v veliki večini ni uspešnih. Če ne v celoti, pa vsaj določeni deli implementacije ne dosežejo zastavljenega cilja. Po nekaterih raziskavah celo do 75 % implementacij novih digitalnih rešitev v proizvodnih obratih ne dosega ciljev. Kljub temu da nove dig...
Vse več proizvodnih podjetij potuje iz B2B v B2C (M2C), kajti vse več se jih odloča za razvoj svojih lastnih izdelkov, ki jih tržijo direktno na tržišču oziroma končnemu kupcu. To pomeni, da imajo vrsto dodatnih izzivov s katerimi se srečujejo ob tej transformaciji. Od tega, da morajo zagot...
Na tržišču se trenutno dogaja, da standardni izdelki ne pokrivajo potrebe tržišča. Kajti kupci izdelkov si želijo kupiti in plačati le tisti del izdelka, ki jim prinaša neko zadovoljstvo, uporabnost in dodano vrednost. To se seveda odraža tako v razvoju izdelka, kjer morajo proizvodna podj...
prof. dr. Mojca Indihar Štemberger Vodja magistrskega programa Poslovna informatika, Katedra za poslovno informatiko, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani Mojca Indihar Štemberger je redna profesorica poslovne informatike na Ekonomski fakulteti. Raziskovalno se ukvarja predvsem z digitalno p...
Vas zanima kaj imajo skupnega proizvodna podjetja, ki so se že odločila za digitalno transformacijo? V posnetku vam bo naš sodelavec, Bogdan Mali, LL.M., podal nekaj ključnih informacij, ki smo jih pridobili v sodelovanju z različnimi proizvodnimi obrati v preteklih letih. https://www.youtube....
en_USEnglish