Category Archives: Prispevki

Home Archive by category "Prispevki"
O projektu Glavni cilj projekta je razviti radikalno nov in inovativen koncept lesenega okna, ki ga bo podpiral vzdrЕѕen, trajnosten in kroЕѕen poslovni model. V podjetju M Sora (vodilni partner) bodo z izdelkom sledili naДЌelom kroЕѕnega gospodarstva in z njim stremeli k zmanjЕЎanju porabe okolju Е...
  Dokler proizvodni proces teče gladko, se pogosto ne zavedamo težav. Navsezadnje, ko vse teče gladko kot ura, ne vidimo potrebe po spremembah, ker naša produktivnost in dobičkonosnost ostajata visoki. Vendar se naš pogled radikalno spremeni, ko se spopademo z nepričakovanimi ovirami, zastoj...
Kako industrijski internet stvari (IIoT) spreminja IT okolje in soustvarja našo povezano prihodnost?  Glavni namen industrijske IIoT (and. Industrial Internet of Things) platforme je zajem, obdelava ter hramba podatkov v industrijskih okoljih. Gre za sorodni koncept kot ga opredeljuje IoT (ang. In...
Brezpapirna proizvodnja Pri digitalni preobrazbi proizvodnih obratov obstaja točka preloma, ki drastično vpliva na nadaljnje delovanje in poslovanje celotnega podjetja. Ta prelom se zgodi, ko se podjetje v celoti znebi papirja v proizvodnji. V tem primeru govorimo o brezpapirni proizvodnji, ki pri...
Digitalna zrelost = Finančni uspeh   Kot nekdo z dolgoletnimi izkušnjami v proizvodnji ste se že mnogokrat srečali z razporejanjem materiala ali zaposlenih po delovnih mestih. Vsako tako natančno planiranje pa ima namen, ki je tesno povezan s finančnimi rezultati. Kajti finančni rezultati p...
Učinkovito razporejanje proizvodnje. Pomen proizvodne učinkovitost. Pomen proizvodne učinkovitosti je v času globalizacije bolj pomeben kot tradicionalni finančni kazalniki. Seveda je za vas pomebno, da spremljate letna, kvartalna ter mesečna finančna poročila. Toda, ali vam ta poročila raz...
Kako povečati produktivnost in učinkovitost v proizvodnji?   Obstaja veliko različnih mnenj o tem, kaj pomeni “digitalna tovarna” v povezavi z digitalno preobrazbo v proizvodnji. Metrike lahko pomagajo pri primerjavi, vendar se je treba zavedati, da stopnja digitalne zrelosti podjetj...
10 najpogostejših napak pri uvajanju sistema za avtomatiziran zajem podatkov. Zajemanje posameznega signala iz stroja mora imeti namen. Kajti tak signal lahko pretvorimo v več podatkov, ki so lahko uporabljeni mnogokrat. Podjetje lahko začne z zbiranjem vseh signalov na stroju in s tem beleži vs...
Pametna proizvodnja in ne proizvodnja na pamet.   Pomanjkanje preglednosti nad proizvodnimi procesi in dejanskim stanjem izvedbe je težava s katero se zaposleni v proizvodnih obratih kar pogosto srečujejo. Brez pravega vpogleda v dejanski proces zaposleni v proizvodnem podjetju vodijo in upravlja...
en_USEnglish