O projektu

Glavni cilj projekta je razviti radikalno nov and inovativen koncept lesenega okna, ki ga bo podpiral vzdržen, trajnosten in krožen poslovni model.

V podjetju M Sora (vodilni partner) bodo z izdelkom sledili načelom krožnega gospodarstva in z njim stremeli k zmanjšanju porabe okolju škodljivih materialov, omogočiti ponovno uporabo, enostavnejšo menjavo delov ter reciklažo po končani življenjski dobi izdelka. To bodo dosegli z vzporednim razvojem samega procesa vgradnje okna v okensko odprtino, ki bo zasnovan na modularen in neodvisen način s katerim bomo lahko okno vgradili neodvisno od predhodnih ali nadaljnjih del na objektu s čimer bomo razbremenili tako podjetje kot stranko.

Prav tako bodo visoko kakovost materialov in optimizacijo proizvodnje samega okna dosegli z razvojem sistema za omogočanje sledljivosti, s katerim bodo spremljali potek sestavnih delov okna skozi proces izdelave. Na podlagi samodejno zbranih podatkov bodo optimizirali procese in povečali produktivnost. Sistem bo razvit na temelju platforme Sinapro.IIoT, ki je plod lastnega domenskega znanja podjetja Kolektor Sisteh in zagotavlja samodejni zajem ter obdelavo podatkov v sodobnih industrijskih okoljih, in sicer v realnem času. 

 

Namen, cilji in rezultati projekta

V projektu ICON 2.0 se osredotočamo na razvoj novega lesenega okna pri katerem naslavljamo tri ključne izzive:

1. Inovativen dizajn lesenega okna, ki bo omogočal ponovno uporabo materialov z zagotavljanjem in spremljanjem njihove kakovosti tekom življenjske dobe.

2. Enostaven način montaže in demontaže takšnega okna v objekt ter prehod iz linearnega v krožen poslovni model temelječ na sledljivosti elementov ter ponovni uporabi materialov, ki so ohranili svojo kakovost.

3. Prehod iz linearnega v krožen poslovni model temelječ na sledljivosti elementov ter ponovni uporabi materialov, ki so ohranili svojo kakovost.

 

Kazalnik projekta

Glavni KPI: razvoj okna ICON 2.0

KPI 1: mehanska konstrukcija okna in pripadajočih delov za omogočanje popolnoma suho montažne vgradnje (ukinitev PVAc kapsul, PVC podložk, silikonov in 2k lepila za vlepljanje stekel);

KPI 2: nov poslovni model za trženje družine oken ICON 2.0;

KPI 3: nov inovativen sistem z modularnim postopkom montaže in demontaže okna ICON 2.0 na objektu (ukinitev PU pen);

KPI 4: razvit sistem za podporo sledljivosti v kombinaciji z označevanjem okenskih elementov tako v procesih proizvodnje okna ICON 2.0 kot v času njegove uporabe pri kupcu (najmanj 10 sestavnih delov iz razvite družine oken ICON 2.0 bo opremljenih z identifikacijskimi oznakami).

 

Med štirimi ključnimi kazalniki projekta se četrti neposredno nanaša na razvojne aktivnosti podjetja Kolektor Sisteh, d.o.o.

 Partnerji projekta

 

M Sora d.d. (vodilni partner)
Kolektor Sisteh, d.o.o.

 

 

 

 

 

Akronim: ICON 2.0

Vrednost projekta: 417.094 EUR

Sofinanciranje: financira Evropska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na podlagi Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)

Višina sofinanciranja: 231.617,80 EUR

Trajanje projekta: januar 2023 – december 2024

 

 

 

Are you ready to enter the digital age and solve concrete challenges with advanced and intelligent technology?

Sign up for a demonstration and we'll be happy to show you what we can do.