Kako industrijski internet stvari (IIoT) spreminja IT okolje in soustvarja našo povezano prihodnost? 

Glavni namen industrijske IIoT (and. Industrial Internet of Things) platforme je zajem, obdelava ter hramba podatkov v industrijskih okoljih. Gre za sorodni koncept kot ga opredeljuje IoT (ang. Interent of Things). S to razliko, da se IoT nanaša na povezovanje naprav in tehnologij, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju, katere namen je predvsem zbiranje, obdelavo in analizo podatkov za izboljšuje uporabniško izkušnje končnega uporabnika izdelka. IIoT pa se nanaša na uporabo IoT tehnologij v industrijskem okolju, kot so proizvodnja, energetika, promet, kmetijstvo in zdravstvo. V tem kontekstu so povezane naprave in senzorji namenjeni optimizaciji proizvodnje, zmanjšanju stroškov, izboljšanju varnosti in kakovosti ter omogočanju napredne analitike in avtomatizacije procesov. Predvsem pa je ključna razlika ta, da IIoT zahteva višjo stopnjo zanesljivosti delovanja, dostopa varnosti in natančnosti zajema podatkov v primerjavi z običajnim IoT.

 

Robustna IT infrastruktura za učinkovito delovanje IIoT.

To pa se nanaša tako na izbiro strojne opreme kot so senzorji, ki morajo biti pri uporabi v industrijskem okolju bistveno bolj robustni, zanesljivi in natančni. Poleg omenjenega je za optimlano delovanje IIoT platforme, ključna je tudi preostala IT infrastruktura, kajti zanesljivost delovanja standardnih WIFI naprav, ki se uporabljajo za domačo uporabo v tem primeru ne zadosti potrebam zajema podatkov v industrijskem okolju.

 

V proizvodnem okolju se soočamo predvsem z večjo površino, kjer je potrebno zagotoviti povezljivost. To pomeni, da lahko vsako preklapljanje med različnimi Wi-Fi usmerjevalniki, ki so zasnovani za domačo uporabo, v industrijskem okolju povzroči težave pri delovanju naprav, kot so tablični računalniki, roboti in avtonomna vozila, ali izgubo dragocenih podatkov. Takšne situacije lahko privedejo do zastojev, napak ali celo nesreč, ki lahko podjetjem povzročijo velike stroške. Zaradi tega je pomembno, da se že v začetni fazi zagotovi ustrezna industrijska Wi-Fi rešitev.

 

 

 

IIoT kot ključni del pametne tovarne.

Povezljivost je v primeru IIoT ključnega pomena, saj IIoT omogoča komunikacijo z viri podatkov, kot so industrijski krmilniki, proizvodni stroji, generatorji in porabniki električne energije. Poleg tega IIoT omogoča komunikacijo z drugimi sistemi v pametni tovarni, kot so sistem MES (ang. Manufacturing Execution System), sistemi za planiranje in druge platforme strojnega učenja. IIoT je platforma, na kateri se gradijo specifične rešitve za digitalno preobrazbo proizvodnje in druga industrijska področja. Gre za zbirko tehnologij, razvojnih pristopov in programskih orodij, ki omogočajo hitrejši razvoj rešitev za industrijo. Predvsem pa prinaša dodano vrednost podjetjem z implementacijo IIoT-ja v obliki zajema, shranjevanja in obdelave podatkov v proizvodnji.

 

Industrijski internet stvari IioT torej v industrijske okolje prinaša boljšo učinkovitost, kajti zajme in analiza podatkov poteka v realnem času, kar osebju nudi, da lahko v vsakem trenutku spreminjajo in optimizirajo proizvodnji proces z namenom po povečanju produktivnosti in zagotvaljanju stablinosti procesa. Po drugi strani pa jim beleženje vseh proizvodnih dogodkov omogoča zaznavanje in odpravljanje vzrokov, ki vplivajo negativno na končne kazalnike uspešnosti na izgubo materiala, energije in ostalih resursev. Predvsem pa zaposlenim v proizvodni prinaša boljše razumevanje in vpogled v proizvodne procese, kar vodi do objektivnih odločitev, ki temeljijo na realnih podatkih. 

 

 

 

Hitrost, prilagodljivost in široka paleta funkcionalnosti.

Funkcionalnosti IIoT platforme omogočajo zmožnost obdelave podatkov s pomočjo pravil. Kjer je pravilo enota logike, ki se izvršuje v IIoT platformi in se sproži in zaključi v zelo kratkem času oziroma v milisekundah. Ta pravila omogočajo obdelavo ogromnih količin podatkov v realnem času, ki se urejajo na sami platformi, kjer so ločeni servisi glede na področje delovanja oddelka znotraj obrata, podjetja ali koncerna. Torej IIoT platforma nudi izredno prilagodljivost glede na potrebe posameznega uporabnika in glede na vir podatkov.

 

Široka paleta zmogljivosti IIoT platforme z uporabo pravil, ki vsebujejo programsko logiko omogoča, da so opravljene različne naloge, kot so matematične operacije, vpisovanje v podatkovno bazo, poizvedbe v SQL bazi, pošiljanje sporočil na Apache Kafko, oblikovanje JSON sporočil, izvršitev Python skript, delo z .NET paketi, pošiljanje podatkov na OPC-UA serverje, klice na zunanje REST API-je, pošiljanje sporočila na MQTT, pošiljanje e-pošte ali sporočil na MS Teams v realnem času. 

 
 
 

 

Varnostne ter finančne omejitve pri uvajanju IIoT.

Industrijski internet stvari (IIoT) prinaša številne prednosti, kot so optimizacija proizvodnje, zmanjšanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti.  Vendar pa obstajajo tudi pomisleki in omejitve, ki jih je treba upoštevati pri uvajanju teh rešitev. Varnost podatkov je ena glavnih skrbi pri implementaciji IIoT. Povečano število povezanih naprav lahko ustvari več vstopnih točk za kibernetske napade, kar povečuje tveganje za krajo podatkov in sabotaže. Podjetja morajo vlagati v ustrezne varnostne ukrepe, kot so šifriranje podatkov, redni varnostni pregledi in izobraževanje zaposlenih o varnostnih praksah.

 

Prav tako je pomembno upoštevati, da uvajanje IIoT zahteva velika finančna vlaganja, tako za nakup strojne opreme kot za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Ta naložba se morda ne bo takoj povrnila in za nekatera podjetja morda ni v danem trenutku najbolj finančno smiselna.

 
 

Ključna je premišljena digitalna preobrazba.

 

V luči teh izzivov je pomembno, da podjetja temeljito pretehtajo prednosti in slabosti IIoT ter razmislijo o svoji pripravljenosti na takšno preobrazbo, preden se odločijo za implementacijo.

Podjetja se morajo predvsem zavedati pomembnosti povezljivosti ter prednosti in izzivov, ki jih prinaša IIoT. Vključitev teh sistemov zahteva premišljeno strategijo, naložbe v varnost in usposabljanje zaposlenih. Poleg tega je treba upoštevati morebitne finančne omejitve in časovni okvir za povračilo naložbe.

 

Uspešna digitalna preobrazba je odvisna od strateškega pristopa, zavzetosti in sodelovanja med podjetjem in njegovim poslovnim partnerjem. Le tako lahko IIoT postane temelj za inovativne rešitve, ki bodo pripomogle k trajnostni rasti in konkurenčnosti podjetja v sodobni industriji.

 
 
 
 
Are you ready to enter the digital age and solve concrete challenges with advanced and intelligent technology?

Sign up for a demonstration and we'll be happy to show you what we can do.