Kako povečati produktivnost in učinkovitost v proizvodnji?

 

Obstaja veliko različnih mnenj o tem, kaj pomeni “digitalna tovarna” v povezavi z digitalno preobrazbo v proizvodnji. Metrike lahko pomagajo pri primerjavi, vendar se je treba zavedati, da stopnja digitalne zrelosti podjetja sama po sebi ne prinaša dodane vrednosti. Namesto tega prinaša vrednost analiza trenutnega digitalnega stanja v kombinaciji z ukrepi, napotki in akcijskim načrtom za nadaljnji digitalni razvoj.

Digitalna tovarna je zasnova, pri katerem podjetje v celoti sprejme napredno tehnologijo za optimizacijo in avtomatizacijo vseh vidikov svojega delovanja, proizvodnje in uprave. V digitalni tovarni obstaja brezhibna komunikacija med napravami, stroji in zaposlenimi, glavni cilj pa je racionalizacija proizvodnega procesa ob ohranjanju ali izboljšanju kakovosti izdelkov. To lahko prinese večjo učinkovitost in konkurenčnost podjetja.

Čeprav izraz “digitalna tovarna” morda sam po sebi nima velike vrednosti, lahko doseganje te stopnje in izkoriščanje njenih prednosti proizvodnemu podjetju prinese veliko dodane vrednosti.

Brezpapirna proizvodnja še ni digitalna tovarna.

 

Čeprav je to korak v pravo smer, doseganje brezpapirne proizvodnje še ne pomeni, da je podjetje doseglo digitalno tovarno. V nekaterih primerih je podjetje morda že odstranilo papirnate dokumente, vendar je še vedno veliko ročnega vnosa podatkov in potreba po bolj učinkoviti komunikaciji med napravami, stroji, sistemi in zaposlenimi.

Delovna navodila shranjena v podatkovni zbirki, kjer jih morajo zaposleni poiskati po različnih datotekah. Čeprav se to tehnično lahko šteje za “brezpapirno”, to ni nujno, da je zaradi tega proizvodni proces učinkovitejši ali da je prenos informacij hitrejši. Pomembno je, da se ob digitaliziranju nekega postopka, razbremeni in odstrani aktivnosti, ki ne prinašajo dodane vrednosti. 

Prehod iz brezpapirne proizvodnje v digitalno tovarno.

Eden od ključnih elementov digitalne tovarne je takojšen prenos podatkov, informacij in dokumentov med različnimi deležniki. Če pogledamo zopet primer delovnih navodil to pomeni, da operater stroja vedno in v vsakem trenutku pridobi ustrezno dokumentacijo, ključne informacije za učinkovito delo, predvsem pa, da ne rabi ročno vnašati podatke o opravljenem delu v nek sistem. Ta avtomatizacija pomaga olajšati delo operatorja in odstrani nepotrebna administrativna opravila. Hkrati lahko vodstvo podjetja enostavno dostopa do potrebnih poročil in podatkov, ne glede na to, ali so bili podatki vneseni ročno ali samodejno zajeti na delovnem mestu.
 
Seveda je digitalna tovarna veliko več, kot samo zajemanje podatkov v realnem času pa vendar brez tega ni mogoče govoriti o digitalni tovarni. Ne glede na različna poimenovanja in definicije digitalnih zrelosti. Še več, če vam kdo trdi, da je mogoče doseči digitalno tovarno brez, da bi uvedli sistem za avtomatiziran zajem podatkov, kot ga omogoča tehnologija IIoT, je povsem legitimno pa postanete previdni in nekoliko zadržani kar se tiče nakupa takega sistema.

Katere tehnologije so značilne za digitalno tovarno.

Za avtomatizacijo in optimizacijo proizvodnje v digitalni tovarni se lahko uporabljajo različne tehnologije, naprave in sistemi. Uporabljene tehnologije so odvisne od vrste proizvodnega procesa in izdelka, ki se proizvaja.
 
V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov tehnologij, ki se običajno uporabljajo v digitalnih tovarnah:
 
Industrijski WIFI:
Za spremljanje premikajočih se predmetov v proizvodni tovarni je potrebna zanesljiva brezžična povezava. V ta namen se običajno uporabljajo tehnologije 4G in 5G.
Napredna senzorika, IIoT in velika količina podatkov (ang. Big data): Napredni senzorji, ki so del tehnologije IIoT, se uporabljajo za zbiranje podatkov o proizvodnem procesu ter spremljanje delovanja strojev in druge opreme.
 
MES/MOM sistemi:
Ti sistemi se uporabljajo za zbiranje, shranjevanje in analiziranje podatkov ter za upravljanje in načrtovanje proizvodnega procesa v realnem času. 
 
“Robno” računalništvo (ang. Edge computing):
Ta tehnologija se uporablja za učinkovito diagnostiko in spremljanje anomalij v delovanju končnih izdelkov, proizvodne opreme in procesov v realnem času. Pomaga lahko tudi zmanjšati količino prenesenih podatkov.
 
Digitalni dvojčki:
Digitalni dvojčki so lahko v obliki digitalnega podatkovnega dvojčka, virtualnega modela posameznega predmeta in virtualnega modela celotnega proizvodnega obrata s prikazom, vizualizacijo in upravljanjem v realnem času.
 
Naprave za učinkovito vizualizacijo ter AR & VR tehnologija:
Z digitalnimi dvojčki se lahko uporabljajo učinkovite vizualizacijske naprave, kot so zasloni, tablični računalniki, pametne ure in napredna očala. Obogatena resničnost (AR) in navidezna resničnost (VR) lahko aktivno sodelujeta med fizičnimi in digitalnimi proizvodnimi procesi.
 

Izbira poslovnega partnerja za digitalno preobrazbo je ključna.

Vsekakor je v celotni zgodbi pomembno, da je ključni korak pri doseganju izjemne digitalne preobrazbe izbira poslovnega partnerja, ki ima tehnično nadarjeno ekipo, kjer bodo vaši cilji digitalne preobrazbe doseženi s strastjo do kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

 

Kolektor Sisteh se že več kot 30 let ukvarja s tovrstnimi implementacijami v industrijskem sektorju in ta znanja in izkušnje pridno izrablja tudi pri vsaki implementaciji sistema Sinapro, ki je plod lastnega razvoja. Ravno zaradi tega se lahko pohvalimo z velikim številom uspešno izvedenih projektov, ki so plod najnaprednejših metodoloških pristopov k zahtevnim procesom digitalne preobrazbe, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje preglednosti potekajo po fazah, predvsem pa je pomembno, da je del integracije tudi obvladovanje in upravljanje sprememb v podjetju kot tudi za posamezno delovno mesto. 

 

Z bogatimi izkušnjami, številnimi priporočili in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

 

Spekter storitev, ki jih ponujamo na področju digitalne preobrazbe smo razvili preko dolge prisotnosti na tržišču. V skladu s potrebami tržišča in povpraševanja poslovnih partnerjev tako ponujamo naslednje ključne storitve:

 

Digital strategy for manufacturing companies

Pomagamo vam pri usklajevanju ciljev podjetja in proizvodne strategije s sodobnimi zasnovami Industrije 4.0.

 

Svetovanje za digitalno preobrazbo proizvodnje

We offer consultancy services from architecture, infrastructure, and digital solutions development.

 

Data capture and integration

Using our knowledge of automation and IIoT technology, we offer fast and reliable connectivity between devices, machines and systems.

 

The development and implementation of solutions

Zagotavljamo visoko prilagodljive digitalne rešitve kot so MES, MOM in WMS glede na prepoznane potrebe in značilnosti proizvodnega procesa.

 

Are you ready to enter the digital age and solve concrete challenges with advanced and intelligent technology?

Sign up for a demonstration and we'll be happy to show you what we can do.