Običajno urnike izdelujejo osebe (delovodje, planerji in v nekaterih primerih vodje proizvodnje) na podlagi preteklih izkušenj.

Toda kljub temu, da ti ljudje opravljajo svoje delo natančno, se lahko zgodi, da storijo napako oziroma nevede komu naredijo krivico. Težko je namreč upoštevati vse želje in potrebe vseh zaposlenih, pa naj gre za delavnico z desetimi zaposlenimi ali za obrate, ki premorejo 200 ali več zaposlenih. Ti urniki so izdelani subjektivno, saj oseba, ki je za to odgovorna, v nekem trenutku sprejema odločitve na podlagi svojih občutij in intuicije. Še posebej, ko je potrebno kaj urgentno popraviti, uskladiti in dodeliti delo z nadurami, se hitro lahko zgodi, da se določene ključne potrebe zaposlenih izpusti, saj je vsem nenazadnje nemogoče vse pravično zagotoviti. Po drugi strani pa zaposleni za to krivijo vodje in začaran krog kazanja s prstom je uspešno sklenjen. Na eni strani se zaposleni jezijo na vodje, na drugi vodje nad zaposlenimi, kako so nekooperativni in neangažirani. Fluktuacija zaposlenih se poveča, na trgu dela je pomanjkanje kadra in najkrajšo pri vsem tem potegne ravno podjetje.

Digitalizacija ponuja rešitve, ki te zadeve nekako standardizira in jih pravično definira, predvsem pa prevzame vlogo dežurnega krivca, ki mu je oproščeno veliko več kot pa delovodji.

Kajti, nisem še spoznal osebe, ki bi se v primeru zamude na pomemben sestanek jezila na čas – kvečjemu se je jezila nase, na promet in ostale dejavnike. Enako je v primeru digitalizacije, kjer orodja in rešitve predstavljajo le uro, ki nam pokaže točen čas. Seveda se lahko zgodi, da tej uri zmanjka baterije in nam zato začne kazati napačen čas; enako se lahko zgodi tudi z rešitvami na področju digitalizacije – prikazujejo izkrivljeno sliko, ki pa jo je mogoče z nekaj popravki zopet sinhronizirati, ali pa zamenjati z novejšo, ki je bolj napredna in natančna. Osnova za digitalno transformacijo je zbiranje ključnih podatkov v realnem času in sledenje vsem aktivnostim v proizvodnji. Na podlagi tega je mogoče s pomočjo računalniških algoritmov izdelati najbolj optimizirane urnike in pravično razporediti zaposlene po delovnih mestih z ustreznim kroženjem, ki zagotovi najbolj optimalen cikel menjavanja delovnih mest.

Digitalizacija omogoča hitrejše spremljanje sprememb na urniku in dvosmerno komunikacijo.

V tem primeru imajo namreč zaposleni možnost izbrati ali jim predlagani urnik z nadurami ustreza ali bi si morda raje želeli zamenjati izmeno. Še tako majhna sprememba lahko namreč drastično vpliva na ravnotežje med delovnim in zasebnim življenjem. Vsekakor se na ta način podjetja izognejo tudi napetostim med vodjam in zaposlenimi, kajti sedaj so urniki in razpored izdelani s strani računalniških algoritmov – objektivno, na transparenten in neodvisen način, kar omogoča zaposlenim izbiro in vpogled v vsakem trenutku. To nadalje pripomore k večjemu  zadovoljstvu zaposlenih, predvsem pa se povečata sodelovanje in angažiranost med njimi.

Angažirani zaposleni podjetju zagotovijo dodano vrednost in konkurečno prednost.

To potrjujejo tudi rezultati raziskave podjetja Aptitude Resarch, ki so pokazali, da so v proizvodnih podjetjih, kjer imajo že implementirano avtomatizirano razporejanje, njihovi zaposleni kar 1,6 krat bolj angažirani v primerjavi s preostalimi podjetji v panogi. In prav angažirani zaposleni podjetju zagotovijo tisto dodano vrednost in konkurečno prednost, ki na dolgi rok podjetju prinese trdnost in trajnost.

Poleg tega dobijo s pomočjo inovativnih rešitev tako vodilni kot tudi ostali zaposleni možnost, da se ukvarjajo s stvarmi, ki dejansko doprinesejo k boljšim rezultatom podjetja.

 

Subscribe for free content!


Vsak mesec boste prejeli elektronsko pošto z uporabno vsebino,
ki ji boste namenili 2 minuti branja in s tem pridobili neprecenljive napotke
za bolj učinkovito in uspešno digitalno preobrazbo.