Digitalna preobrazba proizvodnih podjetij v podjetja za razvoj programske opreme.

Cilj vsakega proizvodnega podjetja je doseganje zadostne konkurenčne prednosti, tako za podjetja, ki proizvajajo končne produkte kot tista, ki proizvajajo sestavne dele za večja podjetja. Pri vseh je skupno to, da morajo za svoj obstoj, ostajati na dolgi rok konkurenčna ter, da z leti konkurenčna prednost narašča. Sam menim, da je digitalno obdobje, v katerem trenutno živimo, ki se je začelo z nastankom računalnikov za komercialno rabo, nudi ogromno priložnosti, da proizvodna podjetja lahko postanejo bolj konkurenčna in začnejo ustvarjati izdelke z višjo dodano vrednostjo z manjšim trudom, kot pa so za doseganje le tega morala početi proizvodna podjetja pred časom.

Podjetja za izdelavo programskih rešitev in proizvodnja podjetja imajo več skupnega, kot si lahko predstavljamo.


Glavna razlika med proizvodnim in podjetjem, ki razvija programsko rešitev, je v končnem produktu, prvo proizvaja fizičen produkt, medtem ko drugo razvija digitalni produkt. Toda, če si podrobno pogledamo proces od razvoja do prodaje izdelka bi lahko potegnili kar nekaj vzporednic. Predvsem vidim ključno stično točko, ki se navezuje na digitalno preobrazbo v končnem izdelku. Kljub temu, da prvi proizvajajo fizičen produkt in drugi digitalni produkt je stanje uporabe izdelka ključnega pomena tako za proizvodna podjetja kot tudi za podjetja, ki razvijajo programske rešitve.

Spremljanje uporabe izdelka in uporabniške izkušnje končnih kupcev.

Podjetja, ki razvijajo programske rešitve veljajo za zelo agilna podjetja, ki se znajo prilagajati oziroma jih je trg, uporabniki ali konkurenca prisilila v to, da se stalno prilagajajo in iščejo načine kako ostati na tržišču in si pridobiti konkurenčno prednost. Predvsem je pomembno, kako so končni kupci zadovoljni z uporabo izdelka, njegovimi lastnostmi, funkcijami in izkušnjo. Še posebej je to ključno za podjetja, ki nudijo storitve.
Če se sedaj vrnem k podjetjem, ki razvijajo programske rešitve, je poleg samega izdelka ključno, da znajo pridobiti podatke, ki nakazujejo uporabniško izkušnjo. Kajti s temi podatki lahko obstoječi izdelek nadgradijo, izboljšajo, dodajo novo funkcionalnost ali celo kakšno odstranijo v naslednji verziji izdelka.


Proizvodna podjetja morajo postati podjetja za razvoj programske opreme.

Za podjetje Tesla velja, da ni proizvajalec avtomobilov, temveč je digitalno podjetje podatkov tako, kot velja, da Amazon ni samo spletni trgovec, ampak je zelo dobro podjetje za razvoj programske rešitve. Tema dvema gigantoma je skupno to, da sta izkoristila potencial, ki ga ponuja digitalno obdobje.
Eden od ciljev oziroma smeri, v katero bi se moralo osredotočiti pri digitalni preobrazbi vsako proizvodno podjetje, se navezuje na zbiranje podatkov o uporabi končnega izdelka ali morda sestavnega dela ter o navadah vaših kupcev. To velja tudi za podjetja, ki delujejo na področju B2B, kajti tudi tam so za pogodbami, naročili in uporabi ljudje, ki imajo določene navade in, ki imajo določeno mnenje o sami uporabniški izkušnji, ko se srečajo z vašim podjetjem tako v fazi nabave, odpreme ali kasneje montaže tega istega sestavnega dela v njihov izdelek.

Pridobivanje informacij neposredno od končnih uporabnikov.

Veliko podjetij informacije o uporabi izdelkov, navadah kupcev ter raziskave tržišča pridobijo s strani poslovnih partnerjev. Na ta način podjetja pridobijo ključne informacije, brez katerih ni mogoče zgraditi konkurenčne prednosti. Toda pri tej metodi pridobivanja ključnih informacij me moti predvsem to, da je med vami in končnim uporabnikom posrednik.
Po drugi strani pa se lahko bistveno bolj učinkovito ustvarja konkurenčna prednost s pomočjo IIoT platforme. Ta vam lahko nudi informacije, katerih vaši tekmeci nimajo. Torej, če vi pridobite informacije o navadah vaših potencialnih kupcev pred konkurenco, imate lepo možnost, da to pridno izkoristite in ponudite izdelek ali storitev, ki nekako naslavlja zahteve tržišča.


Hitreje, ko podatki krožijo, hitrejši so lahko naši odzivi na spremembe.

V času Covida se je izkazalo, da so države prilagajale ukrepe in sprejemale odločitve na podlagi dnevno zbranih podatkov glede poteka širjenja okužb. Nekatere države so bile pri tem bolj uspešne, spet druge manj. Kar je zanimivo tukaj je to, da me zanima kakšen bi bil izid, če ne bi spremljali teh podatkov o okužbah na dnevni bazi ali morda v realnem času?
Če to preslikamo na proizvodno podjetje, si sedaj predstavljate, da je v poslovnem svetu vedno kakšna epidemija, če ni Covid manka čipov, če je dovolj čipov, se elektrika draži. Tudi v prihodnosti bo “nova epidemija”, ki bo vplivala na poslovanje vaše proizvodnje. Zato je pomembno, da ste pripravljeni na to tako, da spremljate okolje znotraj proizvodnje preko senzorjev v realnem času, po drugi strani pa, da imate povezane programske rešitve med seboj tako znotraj podjetja kot tudi zunanjimi partnerji, da se lahko hitreje odzivate na nastale spremembe in zahteve tržišča.

 

Subscribe for free content!


Vsak mesec boste prejeli elektronsko pošto z uporabno vsebino,
ki ji boste namenili 2 minuti branja in s tem pridobili neprecenljive napotke
za bolj učinkovito in uspešno digitalno preobrazbo.