Ključne tehnologije, ki spodbujajo digitalno preobrazbo v proizvodni industriji.

 

Četrta industrijska revolucija je v polnem zamahu, veliko podjetij se je že začelo ukvarjati z digitalno preobrazbo in nekateri izmed teh že izkoriščajo prednost tehnologij za povečanje poslovnega uspeha. Vse to pa omogoča tehnološki napredek, primerljiv s tistim, ki se je zgodil v prvi, drugi in tretji industrijski revoluciji. Tehnološki napredek tako združuje fizični in digitalni svet na načine, ki ponujajo nove priložnosti, predvsem pa spreminjajo neke ustaljene zakonitosti, ki so veljale do sedaj v industriji. Tako tehnologija omogoča poleg boljše produktivnosti in izboljšanja poslovnih kazalnikov tudi to, da se ustvari pozitivno in transparentno okolje, kjer se dviguje predvsem zadovoljstvo ljudi s pomočjo tehnologije.  

 

Pa vendar glede na trenutne podatke in analize, ki jo je opravila družba Mckinsey za analizo trga, je mogoče zaznati, da je le 10 % svetovnih proizvodnih podjetij razvilo v celoti digitalno nit spremljanja izdelka ter večkanalno interakcijo s svojimi strankami. Kar nakazuje, da je le izbranim podjetjem uspelo napredovati in digitalno preobraziti večino procesov, kajti večina jih še vedno ostaja pri prizadevanjih in “pilotskih” projektih, saj je glavno merilo v tovrstnih projektih donosnost naložbe, ki pa ni nujno pravi kazalnik, še posebej, če podjetje ni imelo pred uvedbo tehnologije načina, ki bi lahko meril uspešnost tovrstnih naložb. 

 

Podjetja, ki so v ospredju, pridobivajo prednost na tržišču.

Digitalna preobrazba spreminja tako vse vidike proizvodnje, pri čemer se tehnologije ne dotikajo le proizvodne in produktivnosti, temveč tudi ljudi. Prava izbira tehnologije lahko vodi do večje transparentnosti, boljšega pretoka informacij in zanesljivosti podatkov, ki lahko nudijo zaposlenim potrebne referenčne točke za sprejemanje hitrejših in boljših odločitev. To se odraža tako, da se izboljša sodelovanje med zaposlenimi, da se lažje privabi nove sodelavce ali obdrži obstoječe, hkrati pa se poveča zadovoljstvo na delovnem mestu. 

 

Stranke takih podjetij vidijo učinke predvsem v skrajšanju proizvodnih in dobavnih časov, hitrejšemu pretoku ključnih informacij, predvsem pa se to pokaže na področju izboljšanja uporabniške izkušnje, kjer se strankam olajša proces komuniciranja in poslovanja. Toda takih izboljšav tako na področju produktivnosti kot tudi na področju procesov in ljudi ni enostavno doseči. Kajti lahko, da neka tehnologija odlično deluje v oddelku prodaje medtem, ko je v oddelku proizvodnje za to tehnologijo še morda prezgodaj. 

 

Kako izbrati tehnologijo, ki bo delovala v proizvodnem okolju. 

Na srečo je na tržišču velika množica ponudnikov rešitev, katerih rešitev temelji na različnih tehnologijah, ki lahko uspešno izvajajo dejavnosti na področju digitalne preobrazbe. Po drugi strani, pa je lahko ta številčna prisotnost programskih aplikacij, strojnih rešitev in novih inovativnih tehnologij vodi v napačno izbiro, ki lahko stane kar precej denarja in časa. V tem primeru je vsekakor priporočljivo, da ima podjetje izdelano digitalno strategijo in akcijski načrt, kajti na ta način je veliko lažja izbira smiselnih rešitev in tehnologij. Na splošno velja, da mora prav izbor tehnologije za digitalno preobrazbo doseči vsaj enega od teh ciljev:

 

  • Izboljšanje uporabniške izkušnje stranke
   Bistvo digitalne preobrazbe je izboljšanje uporabniške izkušnje.

  • Hitrejša obdelava naročil
   Digitalna orodja lahko bistveno pohitrijo poslovanje vašega podjetja.

 

  • Hitrejša izvedba proizvodnih procesov
   Digitalna preobrazba temelji na tem, da omogoči hitrejšo izvedbo proizvodnih procesov pri enaki ali celo boljši kakovosti.

 

  • Avtomatizacija delovnih tokov
   Programska oprema za avtomatizacijo delovnih tokov mora biti intuitivna in zelo funkcionalna, da se zagotovi, da so ključne informacije vedno na pravem mestu ob pravem trenutku.

 

  • Boljša poslovna inteligenca
   Poslovna inteligenca obsega različne strategije in tehnologije, za lažje in bolj učinkovito sprejemanje poslovnih odločitev.Tehnologije, ki se najpogosteje uporabljajo pri digitalni preobrazbi. 

Na tržišču je tako mogoče najti veliko tehničnih rešitev za digitalno preobrazbo.
Večina od teh rešitev se uvršča v eno od teh kategorij tehnologije:


  • “Big Data” – podatki in napredna analitikaTehnologija velikih podatkov je sestavni del zadnje industrijske revolucije, kajti podatki so novo “gorivo” digitalne proizvodnje, ki omogoča vzpostavitev inteligentnih in avtomatiziranih sistemov po celotni dobavni verigi. 


  • Avtonomni roboti in vozila
   S pomočjo povezave tovrstnih robotov in vozil z obstoječim sistemom za upravljanje proizvodnje je mogoče dejavnosti, ki jih izvajajo zaposleni usklajevati z avtonomnimi roboti in vozili, da se doseže višja stopnja prilagodljivosti in avtomatizacije.


  • “Cloud” – računalništvo v oblaku
   Ker digitalna preobrazba zahteva več izmenjave podatkov med lokacijami in pogosto tudi med geografskimi območji, je oblačna povezljivost v realnem času, logičen in sestavni del digitalne strategije večino podjetij.


  • “IIoT” – industrijski IoT
   Digitalna preobrazba predvideva večjo povezanost in integracijo vseh naprav, senzorjev in sistemov, ki so del procesa razvoja, proizvodnje, distribucije in vzdrževanja, kar vodi k boljšemu upravljanju, odločanju in reševanju težav na podlagi verificiranih podatkov.

 

  • AR & VR – razširjena in navidezna resničnost
   Sisteme, ki temeljijo na AR ali VR tehnologiji se lahko poveže na različne rešitve IIoT tehnologije in se tako poveča produktivnost in izmenjavo informacij. Sistemi, ki temeljijo na tej tehnologiji, lahko pomagajo izboljšati procese vzdrževanja, nadzor kakovosti in pomoči na daljavo.


  • “AI” – umetna inteligenca
   Umetna inteligenca v proizvodnji je zmožnost strojev za avtonomno izvajanje človeku podobnih nalog. Omogoča odzivanje na notranje in zunanje dogodke ter celo predvidevanje dogodkov. Stroji lahko zaznajo obrabo orodja ali kaj nepričakovanega – morda celo nekaj pričakovanega – in se lahko odzovejo ter težavo obidejo.Izbira poslovnega partnerja za digitalno preobrazbo je ključna.

Vsekakor je v celotni zgodbi pomembno, da je ključni korak pri doseganju izjemne digitalne preobrazbe izbira poslovnega partnerja, ki ima tehnično nadarjeno ekipo, kjer bodo vaši cilji digitalne preobrazbe doseženi s strastjo do kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

 

Kolektor Sisteh se že več kot 30 let ukvarja s tovrstnimi implementacijami v industrijskem sektorju in ta znanja in izkušnje pridno izrablja tudi pri vsaki implementaciji sistema Sinapro, ki je plod lastnega razvoja. Ravno zaradi tega se lahko pohvalimo z velikim številom uspešno izvedenih projektov, ki so plod najnaprednejših metodoloških pristopov k zahtevnim procesom digitalne preobrazbe, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje preglednosti potekajo po fazah, predvsem pa je pomembno, da je del integracije tudi obvladovanje in upravljanje sprememb v podjetju kot tudi za posamezno delovno mesto. 

 

Z bogatimi izkušnjami, številnimi priporočili in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije ter integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

 

Spekter storitev, ki jih ponujamo na področju digitalne preobrazbe smo razvili preko dolge prisotnosti na tržišču. V skladu s potrebami tržišča in povpraševanja poslovnih partnerjev tako ponujamo naslednje ključne storitve:


  • Digital strategy for manufacturing companies
   Pomagamo vam pri usklajevanju ciljev podjetja in proizvodne strategije s sodobnimi zasnovami Industrije 4.0.


  • Svetovanje za digitalno preobrazbo proizvodnje
   We offer consultancy services from architecture, infrastructure, and digital solutions development.


  • Data capture and integration
   Using our knowledge of automation and IIoT technology, we offer fast and reliable connectivity between devices, machines and systems.


  • The development and implementation of solutions
   Zagotavljamo visoko prilagodljive digitalne rešitve kot so MES, MOM in WMS glede na prepoznane potrebe in značilnosti proizvodnega procesa.Subscribe for free content!


Vsak mesec boste prejeli elektronsko pošto z uporabno vsebino,
ki ji boste namenili 2 minuti branja in s tem pridobili neprecenljive napotke
za bolj učinkovito in uspešno digitalno preobrazbo.