Študije uporabe - JUB d.o.o.

Študija uporabe

Podjetje JUB zvišalo produktivnost in kakovost proizvodnje z uvedbo recepturnega in MES sistema

JUB velja za najstarejšega proizvajalca zidnih barv v Sloveniji in v regiji. Začetki proizvodnje mineralnih barv v Dolu pri Ljubljani, kjer je sedež podjetja še danes, segajo v leto 1875. Danes je JUB mednarodno podjetje, ki svoje izdelke izvaža v več kot 30 držav sveta.

V JUB-u se soočajo z veliko dinamičnostjo procesa oskrbe, kar vpliva tudi na sam proizvodni proces. Ta je kompleksen, saj se istočasno prepletajo različne operacije v različnih sistemih. Brez točnih, hitrih in zanesljivih informacij bi bilo upravljanje proizvodnje mnogo težje in bi posledično negativno vplivalo na točnost porabe materialov in stanja zalog. Vse to neposredno vpliva na celoten proces oskrbe.

Cilji avtomatizacije in digitalizacije proizvodnih procesov

Glavna cilja sta bili dvig produktivnosti z uvedbo recepturnega vodenja in poenostavitev vodenja proizvodnje z uvedbo sistema MES. Oba sistema so najprej uvedli na najbolj produktivni izdelovalni liniji, nato pa z zamenjavami in posodobitvami linij oba sistema širili še na preostalo proizvodnjo.

Tri - fazna uvedba

Uvedba sodobnega recepturnega sistema (Batch)

Sistem recepturnega vodenja SinaproBatch so uvedli leta 2006. V začetni fazi so ga uvedli v delu proizvodnje, ki je bil z vidika kompleksnosti najbolj zahteven, a jim je tudi prinesel največje izboljšanje produktivnosti. V nadaljevanju so ga razširili na vse obrate v obdobju nekaj let. 

Uvedba sistema za vodenje proizvodnih procesov (MES)

Z uvedbo sistema SinaproMES so pridobili edinstveno platformo, kjer so vsi proizvodni podatki dostopni preko spleta, in sicer v realnem času oz. na zahtevo. Omogoča jim celovit vpogled v stanje vseh proizvodnih in polnilnih mest ter razpoložljivost operaterjev in strojev. S tem je zagotovljeno hitrejše sprejemanje odločitev, ki temeljijo na dejanskih podatkih. 

Integracija sistemov Batch in MES ter ERP

V letu 2018 so povezali sistem SinaproBatch s sistemoma SinaproMES in ERP, s čimer so zmanjšali število napak pri izdelavi, in sicer z razbremenitvijo operaterjev pri izbiri pravilnih receptur.

Povečanje produktivnosti

Integracija recepturnega sistema (Batch) s sistemom vodenja proizvodnje (MES) in poslovnim sistemom (ERP) je zagotovila brezšivno prenašanje podatkov in dodaten prispevek k dvigu produktivnosti in kakovosti proizvodnih procesov.

Implementacija

»Naše poslovanje je izpostavljeno sezonskim vplivom. V nekaterih letnih časih je zanesljivost delovanja tehnološkega parka izrednega pomena. Odzivnost partnerja pri reševanju težav je takrat ključna. Ni slabšega občutka, kot če te v partnerskem odnosu nekdo pusti na cedilu in na drugi strani ni večjega zadovoljstva po hitri in uspešni skupni rešitvi težave. Kolektor Sisteh je partner, ki nam je v takšnih trenutkih vedno stal ob strani.«

Jure Videc,
direktor oskrbovalne verige v podjetju JUB

Kriteriji za izbiro tehnološkega partnerja

Eden izmed glavnih razlogov za pričetek sodelovanja s podjetjem Kolektor Sisteh je bila konkurenčnost in celovitost ponudbe.  Pred več kot 15 leti so uvajali recepturni sistem v proizvodni proces. V tistem času je bil Kolektor Sisteh eno izmed redkih podjetij z lastnim recepturnim sistemom, ki je bil hkrati tudi cenovno ugoden, tehnološko dovršen in jim je omogočal fleksibilno prilagajanje zahtevam. Skupaj z njimi so naredili prehod na višji tehnološki nivo obvladovanja proizvodnje. 

Kasneje so sodelovanje zaokrožili še z vpeljavo sistema vodenja proizvodnje – SinaproMES, ki so mu v takratnih časih rekli elektronski delovni nalog – danes pa jim predstavlja mnogo več in je ključno orodje vodenja proizvodnje. 

Recepturni sistem

Sinapro.Batch

SinaproBatch uporabljajo v štirih proizvodnih obratih podjetja JUB. Uporabljajo ga v tehnološkem procesu izdelave disperzijskih izdelkov, ki vključujejo notranje barve, kit, in omete ter v tehnološkem procesu izdelave praškastih izdelkov. S sistemom SinaproBatch so skrajšali čase izdelave in dvig na kapaciteti. Povečala se je ponovljivost in zmanjšalo število napak med izdelavo. Največjo prednost so prepoznali v prilagodljivosti sistema in njegovi hitrosti odzivanja na vse spremembe v tehnološkem procesu, s katerimi so vedno pogosteje soočeni; kot na primer prilagoditve receptur zaradi sprememb, dobavljivosti in kvalitete surovin. SinaproBatch jim omogoča tudi hitro izvajanje manjših sprememb v tehnološkem postopku iz različnih vzrokov.

Digitalizacija delovnih mest

Sinapro.MES

Iz MES sistema prejemajo podatke o prijavah uporabnikov in njihove opombe med izdelavo, zastojih, poteku dela na liniji in podobno. Operaterjem preko SinaproMES sistema posredujejo podatke oz. navodila glede izvajanja procesne kontrole, opombe in navodila proizvodnih inženirjev in vodij izmen. Preko sistema SinaproMES operaterji pridobivajo aktualne podatke o kontroli kakovosti in podatke o težah pakiranih izdelkov ter potrebne kosovnice.

 

 

 

Napredna poročila in analitika

Sinapro.MES

Poročila in vizualizacije proizvodnega procesa, ki jih uporabljajo v SinaproMES se prilagajajo posameznim nivojem vodenja. Upravljalci polnilnice spremljajo pravilnost polnjenja količin po delovnem nalogu. Vodje izmen dnevno pregledujejo proizvedene količine, zastoje in trenutno stanje izvajanja delovnih nalogov. Poročila SinaproBatch uporabljajo za odkrivanje napak ali pri ugotavljanju morebitnih odstopanj pri doziranju komponent med proizvodnjo. Vsem poročilom je skupno eno: olajšujejo vodenje proizvodnje, omogočajo nadzor in pravočasne ter pravilne odločitve

 

Digitalna kontrola kvalitete

Sinapro.MES

Kontrola kvalitete je pri izdelavi barv izjemnega pomena. Zaradi niansiranja v več kot 10.000 rednih nians morajo biti ključni parametri končnih izdelkov znotraj zelo ozkih območij. Tako se pri praktično vseh izdelkih med izdelavo in po koncu izdelave preverja okvirno 10 parametrov. Pred integracijo procesa kontrole v SinaproMES in ERP sistem so uporabljali lastni program, sporočanje rezultatov kontrole med tehniki v kontroli ter operaterji pa je potekalo preko domofonov. Prihajalo je do šumov v komunikaciji, kar je včasih podaljšalo čase izdelave. Integracija je to učinkovito rešila in dejansko skrajšala čase kontrole in pripomogla k dvigu produktivnosti.

 

Pričakovane prednosti

Trenutni rezultat uvedbe avtomatiziranega zajema podatkov in brezpapirne proizvodnje se predvsem kaže na prihranku časa, ki je posledica integracije sistema MES in ERP. Zaradi tega ukrepa posledično dnevno prihranijo 11 delovnih ur. Saj so pred implementacijo zaposleni ročno iz papirne dokumentacije prepisovali podatke v sistem ERP, kar pa jim sedaj ni potrebno.

 

Na letni ravni torej pričakujejo le iz tega naslova prihranjenih 2.860 delovnih ur v približni vrednosti 30.000 € / letno. Kar pa pomeni, da bodo prihranki iz tega naslova pokrili stroške dela uvedbe sistema v dveh letih. Pri tem izračunu smo zanemarili preostale prednosti in izboljšave, ki jih prinaša uvedba brezpapirne proizvodnje.

 

Eden izmed teh je tudi prihranek stroška tiskovin za 70 % ter dvig produktivnosti in ostalih kazalnikov uspešnosti, ki se bodo pokazali z uporabo sistema.

Zaupajo nam

in mnogi drugi …

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo kaj zmoremo.

sl_SISlovenian