Študije uporabe - TEŠ d.o.o.

Študija uporabe

V TEŠ-u posodobili kompleksne sisteme

Termoelektrarna Šoštanj krajše TEŠ je največja slovenska elektrarna po skupni inštalirani moči 1029 MW, s proizvodnimi enotami: Blok 6 600 MW, Blok 5 345 MW, Plinska turbina PE51 42 MW in Plinska turbina PE52 42 MW. Blok 6 je najsodobnejša proizvodna enota v EU.

 

TEŠ proizvede povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokrivajo več kot polovico porabe Slovenije. 

 

Pri proizvodnji električne energije je natančno določena tehnologija, ki je odvisna od osnovnega vira energije iz katerega je proizvedena. Potek tehnologije je urejen s tehnološkim procesom, ki določa faze pretvorb energije, tehnične naprave in daje pečat izkoristku energetski napravi.

Od tehničnih karakteristik postrojev in naprav ter kvalitete naprav, je odvisna zanesljivost obratovanja.

Ob uspešnem gospodarskem delovanju upoštevajo načela trajnostnega razvoja in sledijo družbenim pričakovanjem. Zato poleg zanesljive proizvodnje električne energije, rednih monitoringov  delovanja in velikih vlaganj v družbeno skupnost aktivno načrtujejo lasten razvoj, predvsem v večjo učinkovitost blokov. 

 

Z namenom optimizacije obratovanja so posodobili in nagradili sistem za transport premoga in primarnih filtrov.

Naše glavne odgovornosti

V podjetju Kolektor Sisteh, d.o.o. smo zagotovili celovito izvedbo projekta na ključ, pri čemer je bil obseg naših odgovornosti predvsem:

– Vodenje projekta in koordinacija z podizvajalci.

– Izdelava tehnične in testne dokumentacije sistema vodenja.

– Izdelava dokumentacije za elektro del PZI/PID.

– Izdelava aplikativne programske opreme za krmilni nivo.

– Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni nivo (PLC/SCADA, HMI).

– Izvedba integracije s primarnim nadzornim sistemom TE Šoštanj.

– Dobava in izdelava krmilniških elektro omar s pripadajočo elektro opremo.

– Izvedba FAT sistema vodenja.

– Izvedba IQ, OQ testiranja signalov na lokaciji.

– Izdelava tehnične dokumentacije (navodila za delo in izvedba šolanja uporabnikov).

– Testiranje, zagon in poskusno obratovanje na lokaciji.

– Vzdrževanje in podpora pri uporabi.

Naša ključna domenska znanja

 

Uvedba najkompleksnejših sistemov strateškega pomena

 

Integracija s primarnim sistemom vodenja (PLC/SCADA)

Povečanje produktivnosti

Integracija recepturnega sistema (Batch) s sistemom vodenja proizvodnje (MES) in poslovnim sistemom (ERP) je zagotovila brezšivno prenašanje podatkov in dodaten prispevek k dvigu produktivnosti in kakovosti proizvodnih procesov.

Implementacija

»Naše poslovanje je izpostavljeno sezonskim vplivom. V nekaterih letnih časih je zanesljivost delovanja tehnološkega parka izrednega pomena. Odzivnost partnerja pri reševanju težav je takrat ključna. Ni slabšega občutka, kot če te v partnerskem odnosu nekdo pusti na cedilu in na drugi strani ni večjega zadovoljstva po hitri in uspešni skupni rešitvi težave. Kolektor Sisteh je partner, ki nam je v takšnih trenutkih vedno stal ob strani.«

Jure Videc,
direktor oskrbovalne verige v podjetju JUB

Pričakovane prednosti

Trenutni rezultat uvedbe avtomatiziranega zajema podatkov in brezpapirne proizvodnje se predvsem kaže na prihranku časa, ki je posledica integracije sistema MES in ERP. Zaradi tega ukrepa posledično dnevno prihranijo 11 delovnih ur. Saj so pred implementacijo zaposleni ročno iz papirne dokumentacije prepisovali podatke v sistem ERP, kar pa jim sedaj ni potrebno.

 

Na letni ravni torej pričakujejo le iz tega naslova prihranjenih 2.860 delovnih ur v približni vrednosti 30.000 € / letno. Kar pa pomeni, da bodo prihranki iz tega naslova pokrili stroške dela uvedbe sistema v dveh letih. Pri tem izračunu smo zanemarili preostale prednosti in izboljšave, ki jih prinaša uvedba brezpapirne proizvodnje.

 

Eden izmed teh je tudi prihranek stroška tiskovin za 70 % ter dvig produktivnosti in ostalih kazalnikov uspešnosti, ki se bodo pokazali z uporabo sistema.

Zaupajo nam

in mnogi drugi …

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo kaj zmoremo.

sl_SISlovenian