V zadnjem času se tehnološki razvoj odvija bistveno hitreje kakor se vrti svet. In ravno zaradi tega je čakanje na to, kaj bodo na določenem področju storila ostala podjetja, nevarno. 

Na ta način bodo konkurenčna podjetja korak pred vami, po drugi strani pa sem prepričan, da se lahko zgodi, da tisto, kar deluje pri sosednjem podjetju, v vašem ne bo delovalo. Torej, digitalizacija je pot in ne končni cilj. Velikokrat opažam, da podjetja implementirajo nov sistem za vodenje poslovnih procesov ERP (Enterprise Resource Planning, op.a.), nato pa pričakujejo, da so z digitalizacijo zaključila za nadaljnjih 10 do 15 let. Medtem se je v praksi izkazalo, da je potrebno zagotoviti sistem, ki omogoča nenehno spremljanje in upravljanje proizvodnih procesov. To pa je težko zagotoviti v sistemu ERP. Sicer obstajajo hibridni sistemi, toda poslovni in proizvodni procesi so si v osnovi zelo različni. Prav tako se tudi ERP in MES (Manufacturing execution system, op.a.) sistem bistveno razlikujeta; če velja za ERP to, da je transakcijsko naravnan in se poslovanje podjetij, pojmovanje bilanc in računovodskih zadev ne razlikujejo bistveno med različnimi podjetji, je prav nasprotno s proizvodnimi procesi. Lahko imamo dve enaki proizvodni podjetji, ki izdelujeta enake produkte, toda če ju pogledamo od blizu, kako imata urejene in organizirane proizvodne procese, bomo hitro ugotovili, da prideta do istega rezultata na drugačen način.

Razlog, da se proizvodna podjetja nekako bojijo, čakajo oziroma nimajo dovolj zaupanja do novih inovativnih rešitev, vidim predvsem v tem, da so tako vodilni v podjetju kot tudi zaposleni osredotočeni izključno na njihovo področje.

To je seveda razumljivo, toda trenutno se v proizvodnem sektorju največ dogaja na področju digitalizacije in podjetja, ki želijo biti konkurenčna, bi morala temu posvečati večjo pozornost. Zaposlenih proizvodna podjetja ne bodo odpuščala, jih bodo morala pa izobraziti, saj se bo način dela v proizvodnji drastično spremenil – digitalna izobrazba in pismenost bosta namreč ključni faktor za vse prisotne v tem sektorju.  Po drug strani je to nezaupanje posledica tega, da so proizvodnja podjetja velikokrat kupila mačka v žaklju, zato je ta previdnost pri implementaciji upravičena. V primeru, da vam tovrstno znanje znotraj podjetja primanjkuje, je potrebno najti zanesljivega poslovnega partnerja, ki vas bo vodil in vam predal ključne informacije, poskrbel za izobraževanje vaših zaposlenih ter pomagal pri implementaciji novih tehnologij.

Na podlagi preteklih izkušenj in uspešno implementiranih projektov na področju digitalizacije je namreč integracija vseh obstoječih programskih sistemov, strojev, naprav in zaposlenih v celovit digitalni organizem, ki omogoča bolj učinkovite proizvodne procese, predvsem pa vam tak pristop omogoča implementacijo inteligentne avtomatizacije in avtonomnih robotov, s katerimi lahko dosežete večjo donosnost z enakim številom zaposlenih ter enakimi prostorskimi omejitvami.

To nekako dokazujejo tudi poslovni rezultati podjetij, kjer smo implementirali IIoT platformo in jo nadgradili z MES sistemom. Namreč pri vseh tovrstnih projektih se je izkazalo, da je že sama implementacija sistema podjetju v povprečju brez kakršnih koli organizacijskih sprememb prinesla 5-% povečanje v produktivnosti. Implementaciji IIoT platforme nadgrajene z MES sistemom omogoča, da se način vodenja, dela in nenazadnje tudi prisotnost vodilnih osebnosti v podjetju manifestira v obliki programske rešitve, ki deluje točno tako, kot so si sistem organizacijsko zastavili ali zamislili. Digitalizacija tako omogoča, da se določeno breme, ki ga nosijo vsi zaposleni, preda tehnologiji. Slednja to delo opravi tudi v primeru, ko so vodilni odsotni zaradi bolj pomembnih reči (sestanek pri ključni stranki, prodajne aktivnosti, razvoj novega produkta), ali pa se v tistem trenutku posvečajo aktivnostim, ki jim dejansko pomenijo več od opravljanja nadzora nad celotno organizacijo in dolgoročno prinašajo večjo dodano vrednost tako podjetju kot njim osebno.

Naročite se na brezplačno vsebino!

Bodite na tekočem z aktualnimi trendi in zadnjimi dosežki na področju digitalne transformacije in prejmite aktualno vsebino enkrat mesečno direktno na vaš elektronski naslov.