Zelo zmotno je mišljenje, da bo tehnologija nadomestila človeka in bodo ljudje izgubili službe zaradi robotov.

Seveda je strah upravičen, toda ne zaradi izgube službe, temveč zaradi spremembe. Spremembe se dogajajo na vseh področjih našega življenja, le da je na tem področju sprejetje teh premikov, ki se dogajajo v smislu implementacije novih naprednejših strojev, avtomatizacije in implementacije rešitev iz področja digitalizacije, težje sprejeti.

Načini vodenja podjetja se razlikujejo, toda vodilna podjetja v panogi in tista, ki so občutno zrastla v zadnjih letih, so tudi veliko vlagala v svoje zaposlene, opremo, prostore in v tehnološki razvoj tako produktov kot tudi proizvodnih procesov. Ljudje iz teh podjetij se zavedajo, da je mogoče obdržati stik oziroma premagati konkurenco le z nenehnim vlaganjem v podjetje. Nekatera večja svetovalna podjetja priporočajo, da bi morala proizvodna podjetja investirati celo do deset odstotkov letnega prihodka v digitalno transformacijo, v kolikor želijo ohraniti konkurenčno prednost. Po drugi strani pa je zgovoren podatek raziskave zavoda MAPI (ang. Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation, op. a.), da več kot 60-odstotkov proizvodnih podjetij meni, da so uporabniki novih tehnologij (pre)pozni. Ker gre za raziskavo ameriškega tržišča, nekako lahko predvidevam, da je ta številka v Evropi še malo višja v primerjavi z azijskim in ameriškim tržiščem.

Velika večina proizvodnih podjetij dvomi v programske rešitve, nove tehnologije in digitalizacijo.

Proizvodnja temelji na proizvajanju fizičnih produktov in podjetja gojijo zavedanje, da morajo nove tehnologije najprej videti, preden jih uporabijo in implementirajo v lastno podjetje. Seveda je ta način varen in verjetno zadostuje osnovnim poslovnim potrebam, toda takšen pristop ne dopušča rasti, ki je potrebna za to, da lahko lastnik vseskozi vlaga v podjetje in ga posodablja. Nenazadnje je lahko tak pristop za podjetje nevaren, sploh kadar traja vrsto let – svet se namreč premika naprej in z njim tudi razvoj tehnologije.

V zadnjem času se tehnološki razvoj odvija bistveno hitreje, kakor se vrti svet. In ravno zaradi tega je čakanje na to, kaj bodo na določenem področju storila ostala podjetja, nevarno. Na ta način bodo konkurenčna podjetja korak pred vami, po drugi strani pa sem prepričan, da se lahko zgodi, da tisto, kar deluje pri sosednjem podjetju, v vašem ne bo delovalo. Torej, digitalizacija je pot in ne končni cilj. Velikokrat opažam, da podjetja implementirajo nov sistem za vodenje poslovnih procesov ERP (Enterprise Resource Planning, op.a.), nato pa pričakujejo, da so z digitalizacijo zaključila za nadaljnjih 10 do 15 let. Medtem se je v praksi izkazalo, da je potrebno zagotoviti sistem, ki omogoča nenehno spremljanje in upravljanje proizvodnih procesov. To pa je težko zagotoviti v sistemu ERP. Sicer obstajajo hibridni sistemi, toda poslovni in proizvodni procesi so si v osnovi zelo različni. Prav tako se tudi ERP in MES (Manufacturing execution system, op.a.) sistem bistveno razlikujeta; če velja za ERP to, da je transakcijsko naravnan in se poslovanje podjetij, pojmovanje bilanc in računovodskih zadev ne razlikujejo bistveno med različnimi podjetij, je prav nasprotno s proizvodnimi procesi.

Lahko imamo dve enaki proizvodni podjetji, ki izdelujeta enake produkte, toda če ju pogledamo od blizu, kako imata urejene in organizirane proizvodne procese, bomo hitro ugotovili, da prideta do istega rezultata na drugačen način.

Te razlike nastanejo že zaradi različne strojne opreme, na to lahko vplivajo tudi geografska lega, dobavitelj materiala, tehnologija, znanje in izkušnje podjetja. Predvsem želim povedati, da gre pri proizvodnem procesu za »organizem«, ki pa je lahko ravno zaradi te kompleksnosti zelo tog oziroma nedovzeten za spremembe. Po eni strani je razumljivo, da je treba spremembe in večje posege v ta organizem izvesti pravilno, toda predvsem morajo lastniki pri tem upoštevati tudi želje in zahteve zaposlenih. Nenazadnje bodo vsak nov stroj ali programsko rešitev uporabljali prav ti zaposleni. Zato je težko posploševati zadeve in kopirati to, kar počnejo v sosednjem podjetju, kajti vaš proizvodni organizem se razlikuje na enak način, kot smo si tudi ljudje med seboj različni. Za nekatere deluje določen pristop, medtem ko za druge spet čisto drugačen. Enako je pri digitalizaciji.

Proizvodno podjetje mora razviti svojo strategijo in pot ter ju seveda uskladiti s svojimi poslovnimi cilji.

Naročite se na brezplačno vsebino!

Bodite na tekočem z aktualnimi trendi in zadnjimi dosežki na področju digitalne transformacije in prejmite aktualno vsebino enkrat mesečno direktno na vaš elektronski naslov.