Kako izbrati pravega partnerja za digitalno preobrazbo?

 

 

Zgolj prenos nekaterih sistemov ali aplikacij v oblak in nadgradnja in razširitev sistema ERP ni digitalna preobrazba podjetja. Tovrstnim projektom lahko enostavno rečemo projekti na področju digitalizacije, ki so relativno kratkotrajni. Po drugi strani pa je digitalna preobrazba je dolgotrajen proces, ki nima zaključka, ima določene mejnike, vmesne cilje in stopničke bo pa ta proces trajal. Enostavno si lahko digitalno preobrazbo predstavljate kot proces avtomatizacije, ki se je začel pred že kar precej časa in še vedno traja in bo tudi v prihodnje, kajti na trg prihajajo nove tehnologije ter novi načini avtomatizacije. Torej digitalna preobrazba je proces, ki mora biti usklajen z dolgoročnimi cilji podjetja in ki je sposoben na dolgi rok zagotavljati dodano vrednost z izjemno uporabniško izkušnjo tako znotraj podjetja kot tudi vašim poslovnim strankam. 

 

Preden se posvetim temi, ki se navezuje na izbor pravega poslovnega partnerja za uspešno digitalno preobrazbo, bi vsekakor rad naredil korak nazaj in preveril katera znanja in izkušnje potrebuje proizvodno podjetja za uspešno preobrazbo. Vsekakor so te lahko drastično razlikujejo med različnimi podjetij v isti panogi. Pa vendar si bom dovolil predstaviti nekaj skupnih točk, ki so po mojem mnenju ključne, da jih vsako proizvodno podjetje potrebuje za uspešno digitalno preobrazbo. 

 

Kaj mora proizvodno podjetje zagotavljati strankam za uspešno poslovanje?

 

Proizvodna podjetja imajo specifičen način delovanja in vodenja, ravno zaradi tega je v prvi vrsti treba imeti zavedanje, da so znanja in potrebe proizvodnih podjetij razlikujejo od podjetij, ki delujejo v drugi industriji. Predvsem želim tu poudariti, da so to znanja in izkušnje, ki jih je težko pridobiti preko tradicionalnih načinov izobraževanja, ko pa govorimo o področju digitalne preobrazbe pa menim, da je ta razkorak še večji. 

 

Če je trenutno veljalo, da so proizvodna podjetja namenila poudarek operativnim aktivnostim, kot so razvoj fizičnega produkta, optimizacija proizvodnega procesa in zagotavljanje kakovosti kot ključni elementi za uspeh, si upam sedaj trditi, da se je s pojavom digitalne preobrazbe ta osredotočenost spremenila perspektivo. Vsekakor je potrebno za uspeh podjetja vse o našteto zagotavljati, toda premiki na tržišču in spremljanje dejavnikov in sprožilcev nakupa kažejo, da je kakovost in dobavni rok nekaj samoumevnega. Torej, če podjetje tega ne more konstantno zagotavljati, bo imelo težavo s pridobivanjem novih poslov.

 

Ker pa sedaj v ospredje prihaja unikatnost pa le ne na področju končnega izdelka, da si kupci želijo imeti nek unikaten izdelek, osebno menim, da si kupci želijo imeti neko unikatno uporabniško izkušnjo, da niso obravnavani le kot naročilnica. Temveč, da imajo na voljo določene ugodnosti oziroma prilagoditve, ki jih pridobijo, v kolikor poslujejo z vami in ne z vašo konkurenco. To konkretno pomeni, da jim nudite poleg izdelka tudi podatke, informacije ali morda poslovni model, ki v določeni specifiki podpira poslovanje vaše stranke na način, da je bolj poslovno uspešna.

 

Kakšna znanja in izkušnje potrebuje proizvodna podjetja za uspešno digitalno preobrazbo?

 

Da bi proizvodna podjetja sledila temu trendu, ni dovolj, da posedujejo zaposlene, ki imajo različna inženirska znanja, kako se neki surovec preoblikuje v fizičen izdelek na najbolj optimalen način. Trenutno je potrebno za uspešno prodajo tega izdelka posedovati vrsto drugih znanj in izkušenj, da ta izdelek na koncu stranka zasledi, naroči in plača. In ravno tu lahko tehnologija in novi inovativni pristopi veliko pripomorejo k boljšemu razumevanju, kaj si kupci dejansko želijo od vašega podjetja.

 

Če se podjetja ne zavedajo tega, jim tudi sto oseb z dokončanjem fakultete za razvoj programske rešitve ne bodo omogočile preboj na področju digitalne preobrazbe, saj bodo razvijali rešitve, ki zagotavljajo vse že zgoraj našteto, kar pomeni, da boste le digitalizirali že obstoječe procese in načine delovanja. Ne dvomim v uspeh takega pristopa in izboljšanje kazalnikov uspešnosti pa vendar je na dolgi rok ustvarjanje dodane vrednosti preko digitalne preobrazbe večjega pomena, kjer se sproti izvede tudi digitalizacija procesov.

 

Ker pa gre v tem primeru za področje, ki je dokaj novo, kjer je vrzel po dejanskih potrebah in razpoložljivostjo tovrstnega kadra kar precej velika, je seveda težko proizvodnim podjetjem tak kader, ki bo že posedoval določene izkušnje in znanje s področja digitalne preobrazbe privabiti in kasneje obdržati. Ključno je, da se proizvodna podjetja izobražujejo in pridobivajo znanje in izkušnje od sorodnih podjetij ali drugih panog. Predvsem morajo ključni kader, ki je na vodstvenih položajih spregledati, kaj jim trenutna tehnologija omogoča in kako to preslikati na način poslovanja lastnega podjetja. 

 

Glavni kriterij za izbor poslovnega partnerja na področju digitalne preobrazbe.

 

Če se navežem na izobraževanje menim, da je glavni kriterij pri izbiri poslovnega partnerja ta, da vam je na razpolago in vam nesebično predaja znanje, izkušnje ter dobre prakse, da bi vi dosegli boljše rezultate, kljub temu da se morda zaveda, da vam ne bo mogel vedno svoje storitve, rešitve ali izdelka prodati ali implementirati v vašo proizvodnjo. Kar sicer pomeni slabši izkupiček zanj pa vendar vas bo tak partner vodil s ciljem, da vam preda čim več znanja, da se boste lahko sami odločali, kaj so pravi načini za uspešno pot k digitalni preobrazbi vašega podjetja.

 

Tako, da je v tem smislu čisto vseeno ali je to poslovni partner, ki je svetovalno podjetje, ali gre za agencijo, ki pripravlja razpise, ali gre za podjetje, ki dejansko izdeluje digitalne strategije, ali morda za podjetje, ki ponuja rešitve za digitalno preobrazbo in digitalizacijo. Skupno vodilo dobrim poslovnim partnerjem na področju digitalne preobrazbe je predajanje znanja in izkušenj z namenom, da boste vi pridobili “smernice” na katere se vedno lahko zanesete.

 

 

Kako izbrati partnerja za digitalno preobrazbo?

 

Vsekakor vam predlagam, da začnete z iskanjem znotraj lastnega podjetja, kajti tak zaposlen odlično pozna vaše podjetje, zaposlene in procese po drugi strani pa morda poseduje znanje in sposobnosti, da postane glavno vodilo za digitalno preobrazbo vašega podjetja. Verjamem, da ima kar nekaj zaposlenih željo in interes delati na tem zanimivem področju le prave priložnosti niso morda dobili. Takšne nadarjene zaposlene lahko potem povežete s ponudniki storitev digitalne preobrazbe, da se opolnomočijo z dodatnimi znanji, izkušnjami in dobrimi praksami. Drugi korak je, da izdelate vizijo podjetja, ki vključuje tudi digitalno preobrazbo in na podlagi te potem izdelate digitalno strategijo skupaj z zunanjimi partnerji ali morda interno, če se vaši zaposleni počutijo dovolj suvereni za izdelavo le te. Če je veljalo, da so se poslovne strategije izdelovale izključno na nivoju vodilnega kadra, je pri izdelavi digitalne strategije ključno, da so vključeni tudi kadri, ki operativno vodijo ali opravljajo določene dejavnosti v proizvodni in podpornih oddelkih.

 

Šele, ko imate enkrat sestavljeno interno ekipo, izdelano digitalno strategijo ali vsaj zapisane cilje, kaj želite doseči z digitalno preobrazbo je čas, da poiščete zunanjega partnerja, ki mora poleg zgornjega merila po predajanju znanja in deljenja izkušenj z vami imeti tudi dokazano uspešno izvedene projekte na področju digitalne preobrazbe (to lahko naredite tako, da si ogledate izveden referenčni primer), zmogljivost za izvedbo in podporo vašega podjetja (če gre za manjše podjetje, vi pa ste del multinacionalke, je potrebno biti pazljiv pri izboru partnerja v kolikor gre za preobrazbo celotne verige, če gre za lokalen obrat vas verjetno lahko podpre), tehnično pomoč in podporo, dosegljivo v realnem času, kajti veliko projektov se izjalovi ravno zaradi slabe in prepočasne odzivnosti poslovnega partnerja.

 

Naročite se na brezplačno vsebino!


Vsak mesec boste prejeli elektronsko pošto z uporabno vsebino,
ki ji boste namenili 2 minuti branja in s tem pridobili neprecenljive napotke
za bolj učinkovito in uspešno digitalno preobrazbo.