Vloga podatkov pri digitalni preobrazbi.

Pri uspešni digitalni preobrazbi je vsekakor ključno, da se podatki zajemajo in arhivirajo na avtomatiziran način. Toda samo zbiranje podatkov in kopičenje v podatkovnih blokih, podatkovnih jezerih in preurejenih vojaških zakloniščih, kjer se nahajajo najbolj varovani podatki in strežniki še ne prinaša dodane vrednosti. Vsekakor imajo surovi podatki določeno vrednost, ki jo težko opredeliti na neko mersko enoto, kot je to mogoče opredeliti zlato pa vseeno, se ta vrednost spreminja glede na perspektivo in povpraševanje. Kot primer si vzemimo moje osebne podatke, ki se verjetno nekje nahajajo v digitalni obliki, so v primerjavi z vodjo parlamenta neke države veliko manj vredni. Enako je pri podatkih, ki jih ustvarja podjetje, izdelek in uporabnik tega izdelka. Surovi podatki koncerna, ki deluje v vojaški industriji, so verjetno bolj vredni kot surovi podatki lokalnega proizvodnega podjetja, ki je dobavitelj večjim koncernom. Pa vseeno sem mnenja, da lahko tudi lokalni proizvodni obrat s pravim pristopom, ustvari dodano vrednost tem surovim podatkom s ciljem, da si zagotovi stabilno in predvidljivo poslovanje, ki ni podvrženo sezonskim nihanjem ali izrazitim spremembam na tržišču.

 

Namen posameznega signala.

Treba je imeti pravi namen in zapisane cilje, kako bo podjetje dejansko te podatke uporabilo, kot finančni vzvod oziroma spodbudo za nadaljnje poslovne uspehe. Ravno zaradi tega je treba načrtovati zajem signalov, podatkov in informacij s ciljem po oplemenitenju in ustvarjanju dodane vrednosti. Ta proces se začne pri zbiranju signalov s strojev, linij ali naprav. Ni namen digitalne preobrazbe le, da tak signal iz stroja pretvorimo v podatek in ga samo shranimo za neke boljše čase. Zajemanje posameznega signala iz stroja mora imeti namen. Kajti tak signal lahko pretvorimo v več podatkov, ki so lahko uporabljeni mnogokrat. Kot v primeru zajema signala o delovanju stroja, ki nam lahko poda naslednje podatke:

    • Čas vklopa stroja.
    • Čas izklopa stroja.
    • Čas obratovanja stroja.
    • Začetni čas zastoja.
    • Čas odpravljanja zastoja.

 

Še z nekaj dodatnimi signali lahko pridobimo še bolj podrobne podatke, kot so število izdelanih kosov, število dobrih kosov, število slabih kosov, različne KPIje in merilnike uspešnosti, čas menjave orodja, čas vzdrževanja in tako naprej.

 

Torej podjetje lahko začne z zbiranjem vseh signalov na stroju in s tem beleži vse dogodke, ki se ustvarjajo na tem stroju in pridobi ogromno podatkov, ampak če podjetje teh podatkov ne bo analiziralo in odpravljajo ključne vzroke za izboljšanje produktivnosti, ki jih bodo podatki prikazali, bo podjetje vložilo ogromno denarja in časa za zajem podatkov, ki pa ne bo obrodilo pravih rezultatov.

 

Kako pretvoriti signal v podatek z dodano vrednostjo? 

Če se podjetje želi ukvarjati ali se ukvarja z digitalno preobrazbo je ključno, da si to vprašanje čim prej zastavi in konkretno odgovori. S tem ko si osebe v podjetju odgovorijo na to vprašanje, imajo dobro podlago, da bodo uspešno izvajala dejavnosti, ki so povezane z digitalno preobrazbo. Kajti velikokrat lahko zasledimo, da podjetje ustvari digitalno strategijo, ki je konkreten dokument, pa vendar si s tem dokumentom zaposleni ne morejo odgovoriti na to osnovno vprašanje. Torej vsak zajeti signal mora imeti svoj namen, kaj želi podjetje s tem zajetim signalom kasneje narediti, kako ga bo izkoristilo in kaj bo z njim ustvarilo.

 

Kot primer si vzemimo gorivo za avto. Načelom je tako, da moramo avto kupiti ali si ga izposodimo, vsekakor moramo neki znesek za plačati. V našem primeru je avto programska oprema za katero smo nekaj plačali. Sedaj ta avto brez goriva lahko služi shranjevanju predmetov kot oglas ali kot sredstvo, s katerim se nam poviša družbeni status. Enako lahko rečemo za najnovejšo programsko opremo, katera brez ustreznih podatkov nudi le prostor za shranjevanje digitalnih sredstev, kot dobro promocijo, če podjetje posname odličen oglas in se pohvali s to inovativno rešitvijo in, da si izboljša družbeni položaj na tržišču, mimogrede na tržišču je zaznati kar nekaj takih primerov, kjer posnetki ponazarjajo implementacijo rešitve v resnici pa je bil izveden le “demo” projekt, gre za neko vrsto propagande, ki sicer ustvarja neko prednost. Če podjetje ne izkoristi te prednosti ga bodo konkurenčna podjetja, ki se konkretno ukvarjajo z digitalno preobrazbo slej kot prej prehitela.

 

Če sedaj temu avtu dodamo gorivo, lahko je bencin, dizel, elektrika ali kot v našem primeru podatki. Nas bo to prevozno sredstvo pripeljalo od točke a do točke b, kar pa ustvarja neko dodano vrednost. Kajti sedaj smo to pot opravili hitreje, bolj učinkovito in z manj vložene energije kot pa, če bi morali to pot opraviti peš. To v praksi pomeni, da lahko v dnevu obiščemo več poslovnih strank ter jim dostavimo svoje dobrine. Enako si lahko predstavljate podatke, kako poganjajo programsko opremo, ki vam nudi, da lahko obdelate več naročil oziroma proizvedete določen izdelek, na boljši način, ki je bolj optimiziran, z manj izgub in z večjo produktivnostjo. 

 

Ustvarjanje dodane vrednosti vašim poslovnim strankam. 

Tradicionalna proizvodna podjetja ustvarjajo dodano vrednost surovini ali materialu tako, da ga termično ali mehansko obdelajo v končni izdelek in ga prodajo kupcu oziroma poslovnemu partnerju. Dodana vrednost se v tem primeru skriva v procesu oziroma v tehnologiji. Višjo ko ima dodano vrednost ta izdelek bolj kompleksen in zahteven je proizvodni proces. Z digitalno preobrazbo pa lahko proizvodna podjetja še dodatno dvignejo dodano vrednost končnemu izdelku. Da pa bi lahko to dosegla je treba začeti proces digitalne preobrazbe na začetku proizvodnega procesa, ki se začne z nakupom oziroma oddanim naročilom stranke. 

 

Če proizvodno podjetje želi privabiti nove potencialne stranke se mora držati nekih zakonitosti, ki veljajo za B2B segment. Prodaja v B2B segmentu je precej dolgotrajna in dolgočasna, kjer lahko traja prodajni proces več mesecev ali celo let. Pa vendar sem mnenja, da se digitalna preobrazba proizvodnih podjetij začne na tem mestu. Da se začne proizvajati dodano vrednost potencialnim strankam, še preden postanejo stranke. Po drugi strani pa je treba obstoječim strankam nuditi uporabniško izkušnjo, ki jim bo precej olajšala odločitev in nenazadnje nakup in izdajo novega naročila. Torej pridobivanje signalov se začne na stopnji pridobivanja novih kvalificiranih potencialnih strank. Kajti več podatkov, ko bo proizvodno podjetje imelo glede obnašanja tržišča, glede poznavanja sprožilcev za nakup izdelka ali oddajo naročila večje ima možnosti, da bo ustvarilo uporabniško izkušnjo in končni izdelek, ki bo imel večjo dodano vrednost. 

Digitalna preobrazba torej ni nič drugega kot spremljanje in pridobivanje podatkov na avtomatiziran način od uporabnikov, ki so se kvalificirali kot potencialne stranke pa do končnih uporabnikov, ki vaš izdelek na koncu odnesejo v center ponovne uporabe. Naloga vsakega proizvodnega podjetja je, da spremlja vse segmente uporabniške izkušnje in stike med uporabniki s samim podjetjem s ciljem, da izboljšuje uporabniško izkušnjo na vsakem koraku.   

 

Izboljšanje uporabniške izkušnje.

Proizvodna podjetja morajo tako izboljšati uporabniško izkušnjo odločanja za nakup, kjer je glavna dodana vrednost v tem, da potencialna stranka pridobi vse ključne informacije, ki jih potrebuje za nakup v tistem trenutku, ko te informacije želi pridobiti. Da ima neko unikatno izkušnjo, in da si lahko ustvari pozitivno mnenje ter zgradi zaupanje, da ima opravka z eksperti na področju delovanja proizvodnega podjetja.


Enkrat, ko se potencialna stranka pretvori v naročnika, je pomembno, da so procesi tako digitalno podprti, da nudijo naročniku preglednost, kar pomeni, da vedno ve, kaj se dogaja z njegovim naročilom, kateri materiali so bili vgrajeni v izdelek, da ve v vsakem trenutku, kdaj bo naročilo izdelano in dostavljeno.

 

V trenutku, ko je izdelek izdelan, se začne ustvarjati dodana vrednost tako, da ta izdelek nudi podatke, ki jih naročnik lahko nemudoma začne uporabljati v svojem proizvodnem procesu, če gre za naročnika, ki naprej vgrajuje polizdelek v svoj lasten izdelek. V primeru, da gre za končnega uporabnika, mu izdelek lahko nudi določene ugodnosti, kot so javljanje, kdaj bo potrebno določen del potrebno zamenjati, da ne bo prišlo do okvare, prilagajanje izdelka na specifiko končnega uporabnika, ali celo nudenje poslovnega modela, ki je sprejemljiv za končnega uporabnika. 

 

Da pa bi proizvodno podjetje lahko ustvarjalo dodano vrednost vsakemu zajetemu signalu, mora poznati svoje uporabnike in stranke. To pomeni, da se mora zavedati, kaj stranke pričakujejo, kaj so pripravljene plačati in kaj so glavni sprožilci za nakup.

 

Ključ do uspešne digitalne transformacije. 

Digitalna transformacija je ključna za preživetje številnih podjetij, vendar so digitalne preobrazbe naporne, kompleksne in pogosto neuspešne. Zato brez uspešnega obvladovanja in upravljanja sprememb prizadevanja za digitalno transformacijo ne bodo prinesla pozitivnih rezultatov.

 

Pri večini neuspešnih prizadevanji za digitalno transformacijo se je izkazalo, da so podjetja v prvi vrsti namenila premalo sredstev, po drugi strani pa se niso zavedala oziroma niso namenila dovolj pozornosti področju upravljanja in obvladovanja sprememb. Podjetjem, ki ne uspejo na projektih iz področja digitalne transformacije, je skupno, da so se povečini posvečala tehnologiji ter samemu razvoju in oblikovanju programske opreme.

 

Za uspešno izvedeno digitalno transformacijo je vsekakor priporočljivo, da podjetja enako količino časa, resursov in sredstev, ki ga namenijo za razvoj ali nakup neke tehnologije, programske opreme, namenijo integraciji oziroma upravljanja in obvladovanju sprememb, ki jih prinaša neka tehnologija. Kajti pri vsem tem upravljanju sprememb gre za to, da so ljudje že pripravljeni na to, da bodo kmalu začeli uporabljati novo orodje, katerega ste ustvarili za njihovo delovno mesto s ciljem, da boste dosegli boljšo poslovno vrednost.

 

Izbira poslovnega partnerja za digitalno transformacijo je ključna. 

Vsekakor je v celotni zgodbi pomembno, da je ključni korak pri doseganju izjemne digitalne transformacije izbira poslovnega partnerja, ki ima tehnično nadarjeno ekipo, kjer bodo vaši cilji digitalne preobrazbe doseženi s strastjo do kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

 

Kolektor Sisteh se že več kot 30 let ukvarja s tovrstnimi implementacijami v industrijskem sektorju in ta znanja in izkušnje pridno izrablja tudi pri vsaki implementaciji sistema Sinapro, ki je plod lastnega razvoja. Ravno zaradi tega se lahko pohvalimo z velikim številom uspešno izvedenih projektov, ki so plod najnaprednejših metodoloških pristopov k zahtevnim procesom digitalne transformacije, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje transparentnosti potekajo po fazah, predvsem pa je pomembno, da je del integracije tudi obvladovanje in upravljanje sprememb v podjetju kot tudi za posamezno delovno mesto.

 

Z bogatimi izkušnjami, številnimi referencami in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

 

Spekter storitev, ki jih ponujamo na področju digitalne transformacije, smo razvili prek dolge prisotnosti na tržišču. V skladu s potrebami tržišča in povpraševanja poslovnih partnerjev tako ponujamo naslednje ključne storitve:

 

Digitalna strategija

Pomagamo vam pri usklajevanju ciljev vašega podjetja in proizvodne strategije s sodobnimi koncepti industrije 4.0.


Svetovanje za digitalno transformacijo proizvodnje

Nudimo svetovanje od načrtovanja arhitekture, infrastrukture in digitalnih rešitev.


Zajem in integracija podatkov

S pomočjo znanja iz avtomatizacije in uporabe tehnologije IIoT nudimo hitro in zanesljivo komunikacijo med napravami, stroji in sistemi.


Zasnova in uvedba digitalnih rešitev

Zagotavljamo visoko prilagodljive digitalne rešitve kot so MES, MOM in WMS glede na prepoznane potrebe in značilnosti proizvodnega procesa.

Naročite se na brezplačno vsebino!


Vsak mesec boste prejeli elektronsko pošto z uporabno vsebino,
ki ji boste namenili 2 minuti branja in s tem pridobili neprecenljive napotke
za bolj učinkovito in uspešno digitalno preobrazbo.