Pametna proizvodnja in ne proizvodnja na pamet.

 

Pomanjkanje preglednosti nad proizvodnimi procesi in dejanskim stanjem izvedbe je težava s katero se zaposleni v proizvodnih obratih kar pogosto srečujejo. Brez pravega vpogleda v dejanski proces zaposleni v proizvodnem podjetju vodijo in upravljajo procese slepo, na pamet.

Ali bi zaupali vozniku letala, ki bi upravljal letalo le na podlagi občutkov, brez merilnikov in navigacijskih sistemov?
Če podjetje ne zajema podatkov vodja proizvodnje upravlja procese glede na občutke, dnevno formo in lastne motivacijske vzgibe.

Ročni zajem podatkov.

Vsekakor je odlična izbira ročno zbiranje podatkov iz proizvodnega procesa v primerjavi z zbiranjem informacij na tradicionalen način.
Pod ročno zbiranje podatkov štejemo, da mora zaposleni po opravljeni dejavnosti ročno preko tipkovnice vnašati podatke v neko računalniško datoteko ali v nekaterih primerih na papir.

Toda izmerjena povprečna hitrost ročnega vnosa podatkov je splošno znana. Povprečni uporabnik računalnika lahko vnese približno 10.000 do 15.000 pritiskov tipk na uro. Povprečno delovno mesto v proizvodnem obratu pa ustvari približno 40.000 podatkov na uro.

In z leti se bo ta količina podatkov na dnevni bazi le večala.
Kar pomeni, da bodo zaposleni morali vložiti še več časa za vnos podatkov v neko datoteko.

Avtomatiziran zajem podatkov.

Na drugi strani mosta zajema podatkov je avtomatiziran zajem podatkov, ki omogoča pregled, spremljanje in arhiviranje le teh v realnem času. Pri avtomatiziranem načinu se podatki zajemajo z elektronskimi pripomočki, senzorji ali neposredno iz naprav, strojev ali linij. Za razliko od ročnega vnosa je ta metoda precej bolj zanesljiva, natančna predvsem pa hitrejša, kar omogoča vpogled v proizvodne procese v vsakem trenutku.

V primeru, da zagotovite sistem za avtomatiziran zajem podatkov, se vam bo zajem podatkov bistveno pohitril, saj je edina omejitev pri hitrosti zajema strojna oprema. Tako se zaposleni lahko posvečajo delu, ki prinaša dodano vrednost hkrati pa podjetje prihrani na času in pa na številu zaposlenih za enako opravljeno delo.

Še več, izredno se zmanjša tudi tveganje za zajem napačnih podatkov, saj smo ljudje bolj podvrženi temu, da se zatipkamo, ali namerno kak podatek posplošimo. V tem primeru analiza poteka na podlagi lažnih informacij in, ko posledica tega je, da se sprejema odločitve na podlagi stanja, ki ni realno.

Torej, da lahko za proizvodni obrat učinkovito spremljate kazalnike OEE, ter ostale, ki vplivajo na poslovni uspeh, se vsekakor priporoča, da pričnete z zbiranjem naslednjih podatkov:

–      Čas cikla stroja ali linije.

–      Čas zastoja stroja ali linije.

–      Čas izvedbe aktivnosti.

–      Aktivno opravljene delovne ure.

–      Proizvedene količine (na minuto, uro, dan, itd.).

–      Stroški izdelave.

–      Stroški na enoto.

–      Poraba energentov.

–      Stopnja kakovosti (izmet, dobri in slabi kosi, mejne vrednosti, itd.).

 

Podatki so pomemben del nenehnega izboljševanja proizvodnih procesov. Brez podatkov ni izhodiščne vrednosti, s katerimi bi lahko primerjali stanja ter uvajali nenehne izboljšave in stroškovne učinkovitosti.

Kako zagotovimo avtomatiziran zajem podatkov?

Izkušnje kažejo, da gre za zelo specifično področje, ki zahteva vzajemne kompetence s področja avtomatizacije in digitalizacije.


V proizvodnem okolju se uporablja za povezovanje industrijske opreme in strojev tehnologija IIoT.

Zamisel o uporabi senzorjev za sledenje blaga ali spremljanje strojev sama po sebi ni nova.

Pri IIoT je drugače to, da je trenutno omogočeno množično spremljanje zaradi nizkih cen senzorjev, razširjenosti zmogljivega brezžičnega omrežja in pojava napredne analitike velikih podatkov.

Z namestitvijo senzorjev na naprave, stroje in linije poteka komunikacija in prenos informacij v realnem času.

S temi podatki je mogoče spremljati proizvodnjo, optimizirati procese in ter uvesti umetno inteligenco za napovedovanje potrebe po vzdrževanju, materialu in preostalih virih v vsakem trenutku.

Rezultat uvedbe avtomatiziranega zajema podatkov je povečanje produktivnosti.

Dobiček je glavni dejavnik v kateremkoli proizvodnem procesu in obratu.
Z avtomatiziranim zajemom podatkov pa se lahko bistveno izboljšajo kazalniki uspešnosti.

Rezultat zagotavljanja avtomatiziranega zajema podatkov in uvedbe tehnologije IIoT se vsekakor odraža v integraciji med različnimi sistemi, s katero se doseže popolna preglednost in nadzor. S tem ko so zagotovljeni hitri in zanesljivi vnosi podatkov brez napak, so vsi deležniki v podjetju seznanjeni z dejanskimi informacijami v vsakem trenutku.

Po zagotovilih in uspešno izvedenih projektih je lahko pričakovan dvig kazalnikov produktivnosti od 5 % do 8 %.

Seveda je to odvisno, na kateri stopnji digitalne zrelosti proizvodno podjetje je.

Poleg tega se pojavijo še dodatne koristi:

●     Zmanjšanje časov odzivnosti pri nenačrtovanih zastojih in odpravljanje težav.

●     Izboljšanje časov efektivnega delovanja proizvodnih linij, strojev in naprav.

●     Učinkovito vodenje proizvodnje s pomočjo pregleda dejanskega stanja v realnem času.

Izbira poslovnega partnerja za digitalno preobrazbo je ključna.

Vsekakor je v celotni zgodbi pomembno, da je ključni korak pri doseganju izjemne digitalne preobrazbe izbira poslovnega partnerja, ki ima tehnično nadarjeno ekipo, kjer bodo vaši cilji digitalne preobrazbe doseženi s strastjo do kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

Kolektor Sisteh se že več kot 30 let ukvarja s tovrstnimi implementacijami v industrijskem sektorju in ta znanja in izkušnje pridno izrablja tudi pri vsaki implementaciji sistema Sinapro, ki je plod lastnega razvoja. Ravno zaradi tega se lahko pohvalimo z velikim številom uspešno izvedenih projektov, ki so plod najnaprednejših metodoloških pristopov k zahtevnim procesom digitalne preobrazbe, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje preglednosti potekajo po fazah, predvsem pa je pomembno, da je del integracije tudi obvladovanje in upravljanje sprememb v podjetju kot tudi za posamezno delovno mesto.

Z bogatimi izkušnjami, številnimi priporočili in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije ter integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

Spekter storitev, ki jih ponujamo na področju digitalne preobrazbe smo razvili preko dolge prisotnosti na tržišču. V skladu s potrebami tržišča in povpraševanja poslovnih partnerjev tako ponujamo naslednje ključne storitve:

●     Digitalna strategija.

Pomagamo vam pri usklajevanju ciljev podjetja in proizvodne strategije s sodobnimi zasnovami industrije 4.0.

●     Svetovanje za digitalno preobrazbo proizvodnje.

Nudimo svetovanje od načrtovanja arhitekture, infrastrukture in digitalnih rešitev.

●     Zajem in integracija podatkov.

S pomočjo znanja iz avtomatizacije in uporabe tehnologije IIoT nudimo hitro in zanesljivo komunikacijo med napravami, stroji in sistemi.

●     Zasnova in uvedba digitalnih rešitev.

Zagotavljamo visoko prilagodljive digitalne rešitve kot so MES, MOM in WMS glede na prepoznane potrebe in značilnosti proizvodnega procesa.

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo, kaj zmoremo.