Nasveti za uspešno implementacijo rešitev iz področja digitalne preobrazbe.

 

Velika večina podjetij se je do sedaj vsaj enkrat že srečala z implementacijo programskih rešitev v proizvodne obrate. Nekatera so bila pri tem bolj uspešna od drugih, nekatera so implementacijo novih rešitev že tako izpopolnila, da je vsaka nova implementacija, posodobitev ali nadgradnja aplikacije rutina, ki jo opravijo z lahkoto, spet druga se izogibajo novim implementacijam, posodobitvam ali nadgradnjam, ker jih pri tem vedno čakajo nove težave, težke spremembe ali slaba volja.

Vsem uspešno izvedenim implementacijam, posodobitvam in nadgradnjam pa je skupno to, da so rezultat daljšega načrtovanja, testiranja in dobre metodologije. 

Zakaj so številni projekti na področju digitalne preobrazbe neuspešni?

 

Velika večina projektov na področju digitalne preobrazbe je neuspešnih, prekoračijo proračun ali ne izpolnijo pričakovanj. Razlog za to je slaba metodologija implementacije, kjer ni natančno opredeljen in definiran obseg projekta ter napačna izbira tehnologije in programske opreme. Operativni procesi v proizvodni so kompleksni, poleg tega pa se razlikujejo med različnimi panogami kot tudi znotraj ene same panoge. To vsekakor vodi v to, da imajo proizvodni obrati opremo, orodje in ne nazadnje programsko opremo, ki je izdelana po meri in ima zato omejene možnosti povezovanja z zunanjimi sistemi. Ravno tudi pa se skriva glavni razlog, ki lahko privede do neuspeha pri implementaciji nove rešitve, če se ne razvije sistematičen načrt in uporabi preverjeno metodologijo.

Nekaj najpogosteje ugotovljenih razlogov za neuspešno implementacijo rešitev na področju digitalne preobrazbe:

 

 1. Pomanjkanje podpore vodstva.

 2. Odsotnost ljudi, ki se operativno ukvarjajo s proizvodnjo na projektu.
 3. Slaba organizacija in pomanjkljivo vodenje procesov pred implementacijo.
 4. Slabo definirani proizvodni procesi.
 5. Nepravilna izbira programske opreme in poslovnega partnerja.
 6. Nerealna pričakovanja in pretirano ukvarjanje z videzom kot pa s samo funkcionalnostjo.
 7. Pomanjkanje digitalno izobraženega kadra znotraj podjetja. 
 8. Parcialna implementacija rešitve.
 9. Odpor, slabo usposabljanje in priprava zaposlenih na novo rešitev.

Dobre prakse uvajanja digitalnih rešitev v proizvodna podjetja.

 Prvi korak pri uspešnem uvajanju novih digitalnih rešitev v proizvodno okolje je določitev jasnega upravljanja projekta. Treba je določiti odgovorno osebo ali ekipo, ki bo načrtovala in upravljala spremembe, ki jih prinaša nova implementacija. Priporočljivo je, da se to definira, preden se podjetje odloči za sodelovanje z novim poslovnim partnerjem ali za novi projekt, saj je ključno, da je ekipa zadolžena za implementacijo pristona že ob izbiri rešitve in poslovnega partnerja. Ključno pri vsem tem pa je, da imajo popolno podporo s strani vodstva. Tukaj je predvsem mišljeno, da se tem osebam odvzame določeno delo, s katerim se trenutno ukvarjajo, da so lahko predani implementaciji, ki vsekakor terja določen čas.


Dobro definiran načrt upravljanja zahteva sodelovanje in vključenost širokega nabora kadra, četudi nekateri od njih ne bodo ves čas vpeti neposredno v proces izvajanja. To vključuje, da so poleg vodstva in IT oddelka vključeni tudi oddelek za razvoj, kakovost, tehnologijo, vzdrževanje in operativno delovanje.

Metodologija za uspešno implementacijo digitalnih rešitev.

Pri vsakem uvajanju programske opreme, ki je kritična za nemoteno delovanje proizvodnje, se mnenja glede implementacije razlikujejo med različnimi ponudniki programske opreme. Na splošno se upoštevajo klasične zahteve načrtovanja inženirskih projektov, ki vključujejo načrtovanje, konfiguracijo, testiranje, uvajanje in vzdrževanje. Pa vendar se povečini podjetja strinjajo, da je za uspešno implementacijo digitalnih rešitev treba imeti opravljeno digitalno strategijo in funkcijsko specifikacijo delovanja rešitve, ki pa za zajema naslednje:

 • Definiranje podrobnih uporabniških zahtev, na podlagi zahtev in specifike posameznega delovnega mesta.

 • Integracijski načrt med različnimi sistemi in novo implementiranimi rešitvami na podlagi popisa trenutnega stanja infrastrukture in analize funkcionalnosti posameznega sistema.

 • Definiranje realnega časovnega razporeda za izdelavo funkcijske specifikacije, kot za samo implementacijo rešitve.

 • Izvedena ocena tveganja za vse faze implementacije, od načrtovanja, razvoja, uvajanja do končnega testiranja in kasnejšega vzdrževanja.

 • Zavedanje, da na tržišču ne obstaja rešitev, ki bi jo lahko implementirali v neko proizvodno okolje brez prilagoditve, konfiguracije ali dodatnega razvoja, ki bi pokrila specifiko procesov, podjetja ali celotne panoge.

 • Opredelitev vseh integracijskih točk in definiranje meja delovanja med različnimi arhitekturnimi nivoji kot tudi med posameznimi sistemi.

 • Definiranje, s kakšnim časovnim intervalom se morajo odvijati posodobitve ter prenosi komunikacija s preostalimi sistemi za nemoteno delovanje.

Poleg omenjenega je potrebno pred končnim zagonom oziroma pred polno uporabo nove digitalne rešitve v proizvodnem okolju izvesti dve vrsti prevzemnih testov (FAT) in (SAT), ki zagotavljata temelj k dobri uporabniški izkušnji in delovanju rešitve v proizvodnem okolju. Tako, da se FAT izvaja s simulacijo ali testnimi podatki medtem, ko se SAZ izvaja v dejanskem produkcijskem okolju z uporabo pravih vmesnikov, kjer je treba preizkusiti vse integracijske točke. 

Izbira poslovnega partnerja za digitalno preobrazbo je ključna.

Vsekakor je v celotni zgodbi pomembno, da je ključni korak pri doseganju izjemne digitalne preobrazbe izbira poslovnega partnerja, ki ima tehnično nadarjeno ekipo, kjer bodo vaši cilji digitalne preobrazbe doseženi s strastjo do kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

 

Kolektor Sisteh se že več kot 30 let ukvarja s tovrstnimi implementacijami v industrijskem sektorju in ta znanja in izkušnje pridno izrablja tudi pri vsaki implementaciji sistema Sinapro, ki je plod lastnega razvoja. Ravno zaradi tega se lahko pohvalimo z velikim številom uspešno izvedenih projektov, ki so plod najnaprednejših metodoloških pristopov k zahtevnim procesom digitalne preobrazbe, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje preglednosti potekajo po fazah, predvsem pa je pomembno, da je del integracije tudi obvladovanje in upravljanje sprememb v podjetju kot tudi za posamezno delovno mesto. 

 

Z bogatimi izkušnjami, številnimi priporočili in poglobljenim znanjem na področju inženiringa, avtomatizacije, informatizacije in integracije različnih rešitev vam pomagamo zgraditi infrastrukturo za učinkovito digitalno preobrazbo proizvodnega podjetja.

 

Spekter storitev, ki jih ponujamo na področju digitalne preobrazbe smo razvili preko dolge prisotnosti na tržišču. V skladu s potrebami tržišča in povpraševanja poslovnih partnerjev tako ponujamo naslednje ključne storitve:

 

Digitalna strategija

Pomagamo vam pri usklajevanju ciljev podjetja in proizvodne strategije s sodobnimi zasnovami Industrije 4.0.

 

Svetovanje za digitalno preobrazbo proizvodnje

Nudimo svetovanje od načrtovanja arhitekture, infrastrukture in digitalnih rešitev.

 

Zajem in integracija podatkov

S pomočjo znanja iz avtomatizacije in uporabe tehnologije IIoT nudimo hitro in zanesljivo komunikacijo med napravami, stroji in sistemi.

 

Zasnova in uvedba digitalnih rešitev

Zagotavljamo visoko prilagodljive digitalne rešitve kot so MES, MOM in WMS glede na prepoznane potrebe in značilnosti proizvodnega procesa.

 
Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo, kaj zmoremo.