Učinkovito razporejanje proizvodnje.

Pomen proizvodne učinkovitost.

Pomen proizvodne učinkovitosti je v času globalizacije bolj pomeben kot tradicionalni finančni kazalniki. Seveda je za vas pomebno, da spremljate letna, kvartalna ter mesečna finančna poročila. Toda, ali vam ta poročila razkrijejo realno stanje v proizvodnji. Finančna poročila so ustvarjena s strani računovodij in zaposlenih v administraciji, ki običajno niso seznanjeni s sami procesom in akutalnim dogajanjem v proizvodnji. Torej v tem primeru spremljate številke, ki so vam jih pripravili v računovodstvu oziroma ste vi sami ustvarili finančno poročilo, ki ga morate zagovarjati.

Ali vam tak pristop dejansko prinaša konkurečno prednost na tržišču? Vam finančna poročila zagotavljajo vpogled v realno stanje proizvodnje, predvsem pa ali vam tako pristop omogoča spremljanje uvajanja izboljšav v proces. Verjetno se zavedate, da s tem, ko uvedete nov stroj v proces še ni rečeno, da se bodo vaši finančni kazalniki izboljšali. Da bo podjetje bolj konkurečno na tržišču, da boste izdelovali bolj kakovostne izdelke v krajšem času.

Ravno zaradi te problematike je bolje, da spremljate proizvodno učinkovitost preko OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) kazalnikov ali sorodnih kazalnikov operativne učinkovitosti. Ker vam ti kazalniki prikazujejo tudi stanje kakovosti izdelanih kosov in efektivne aktivnosti proizvodnje, ki prinašajo dodano vrednost, ki se kasneje rezultira v finančnem poročilu.

Povezava med učinkovitostjo in razporejanjem.

Verjetno se strinjate kot nekdo z dolgoletnimi izkušnjami v proizvodnji, da sta učinkovitost in razporejanje tesno povezavana in imata ključno vlogo pri končni produktivnosti procesa. S tem, ko se učinkovitost proizvodnje nanaša na proizvajanje izdelkov s ciljem, da se pridela čimvečje število kakovosotnih izdelkov z uporabo najmanjše možne količine časa in ostalih virov. Se razporejanje proizvodnje nanaša na načrtovanje proizvodnega procesa in usklajevanje nalog in dejavnosti s ciljem, da se zagotovi optimalno izkoriščenost vseh virov.

Če vam uspe ustrezno optimizirati učinkovitost in zagotoviti optimalno razporejanje proizvodnje to lahko rezultira v zmanjšanje stroškov izdelave, izboljšanje kakovosti proizvedenih izdelkov ter pravočasno doseganje proizvodnih ciljev.

Tako vam lahko spremljanje in usklajeno delovanje teh dveh dejavnikov prinaša povečanje produktivnosti na eni strani, ter zmanjšanje količino izmeta in odpatkov na drugi strani. To pomeni, da lahko z manj resoursov proizvedete več blaga, hkrati pa pravočasno dosegate dobavne roke. To pa je tisto kar je bistvenega pomena za ohranjanje konkurenčne prednosti na trgu in izpolnjevanje pričakovanj naročnikov.

Ročno načrtovanje in razporejanje proizvodnje.

Pred obdobjem računalniško vodenih procesov ste tako kot vsa proizvodna podjetja proizvodni proces načrtovali z ročnimi metodami. Tako, da ste razpored ročno izdelali ali na papirju ali v programu za preglednice, z uporabo Ganttovega diagrama. Pri tem je bilo potrebno ročno izdelati urnike in vse skupaj posredovati operativni ekipi v proizvodno. Razpored se je ob vsakih spremembah ročno posodabljal.

Z ročnim upravljanjem proizvodne ste pridobili približno sliko proizvodnega stanja. Pridobili ste tudi parcialni pregled nad potekom dela v proizvodnji, zalogami ter materialom. Da pa ste naredili analizo, ste morali najprej vse podatke zbrati tako, da ste pridobili določene informacije od zaposlenih ali pa so vam zaposleni predali podatke ročno napisane na papirju. Te podatke ste morali ročno obdelati, za kar ste porabili kar nekaj časa tako vi kot vaši sodelavci.

S tem ste pridobili možnost, da ste lahko indetificirali ozka grla in uvedli določene izboljšave. Predvsem pa ste imeli določen nadzor nad procesom, ki ste ga lahko po potrebi prilagajali in spreminjali z zakasnitivijo. To je vsekakor preprost in ugoden način upravljanja proizvodnje, vendar ima pomankljivosti. Ročni sistem za načrtovanje proizvodnje je podvržen napakam in dolgim odzivnim časom. Ravno zaradi teh pomankljivosti je s takim pristopom težje izboljšati učinkovitost proizvodnega procesa v primerjavi z načinom, ki ga trenutno uporabljajo konkurečna proizvodna podjetja.

Uvedba digitalnega razporejanja proizvodnje.

Če je pred računalniško vodenimi proizvodnjami veljalo, da je mogoče konkurečno prednost ustvariti ne le s spremljanjem finačnih rezultatov ampak tudi z spremljanjem proizvodne učinkovitosti. Je v času digitalne preobrazbe v ospredju to, da je skoraj nemogoče ustvariti konkurečno prednost brez pomoči programske opreme in novih inovativnih tehnologij.

Če ste že ukvarjali z uvedbo kakega računalniško podprtega sistema v proizvodnjo potem se zavedate, da gre pri tovrstnih uvedbah za kompleksen proces. Če pa se tak sistem nanaša na razporejanje je pa še toliko bolj zapletena uvedba. Kajti učinkovit sistema za računalniško razporejanje proizvodnje upošteva optimmalno izrabo vseh resursev s ciljem, da se doseže zastavljenje proizvodne cilje ali dobavne roke.

Na ta način morate pred samo uvedbo definirati vsa pravila, referenčne točke in izjeme, ki se lahko pojavijo v proizvodnem procesu.Kajti sistem za planiranje lahko upravlja in razporeja proizvodnjo po eni metodi. Verjetno se vam je že zgodilo, da vi opraviti neko delo na nek način, vaš sodelavec pa zopet na drug način. Ravno zaradi tega je smotrno poenotiti proizvodni proces, da se izvaja na enak in najbolj optimalen način, ko je prisotna dnevna izmena in takrat, ko je pristona nočna izmena.

Za učinkovito digitalno razporejanje potrebujete podatke.


V osnovi za uvedbo digitalne planske table potrebujete sistem, ki se poveže na vaš obstoječi ERP sistem. S tem že pridobite možnost, da lahko razporejate delovne naloge glede na razpoložljive resurse in dobavne roke.

Če bi želeli razporejati proizvodnjo v realnem času in prilagajati proizvodni proces v realne času pa za to potrebujete tudi povratno informacijo neposredno iz strojev in delovnih mest. Na ta način boste pridobili vpogled v dejansko stanje proizvodnje, kjer bo vsaka manjša sprememba ali dogodek v proizvodnji ustrezno zabeležen na avtomatiziran način.

Še posebej pride to upoštev, če so vaši proizvodni procesi izredno kompleksni, kjer le s težavo spremljate vse dejavnosti, informacije in dogodke, ki se zgodijo v proizvodnji. Na ta način pridobite sistem, ki vam ne le olajša razporejanje temveč tudi spremljanje statusa proizvodnje v realnem času.Kar je pa tudi nujno izhodišče za uvedbo umetne inteligence, ki potrebuje ogromno podatkov, sezonskih nihanj in nestanradnih dogdkov za napovedovanje dogodkov.

Prednosti digitalnega razporejanje proizvodnje.


Z uvedbo integriranega sistema za razporejanje proizvodnje boste v prvi vrsti prihranili ogromno časa, ki ga trenuntno porabite za ročno vnašanje in izdelovanje analiz stanja, grafov in nenazadnje razporedov.

Pridobili boste tudi boljšo preglednost nad proizvodnim procesom, komunikacijo med ekipami ter bolj natačno načrtovanje ter napovedovanje proizvodnega procesa.

To vse vam nudi možnost, da skrajšate dobavne roke, izboljšate izkoriščenost resursov in zmanjšate količino izmeta in ostalih odpatkov. Poleg tega pa lahko na podlagi realnega stanja pridobljenega s strani avtomatiziranega zajema podatkov pridobite možnost za uvajanje nenehnih izboljšav in si s tem povečate proizvodno učinkovitost.

Izbira poslovnega partnerja je ključna.

Vsekakor je v celotni zgodbi pomembno, da je ključni korak pri doseganju izjemne digitalne preobrazbe izbira poslovnega partnerja, ki ima tehnično nadarjeno ekipo, kjer bodo vaši cilji digitalne preobrazbe doseženi s strastjo do kakovosti, inovativnosti in odličnosti.

Kolektor Sisteh se že več kot 30 let ukvarja s tovrstnimi implementacijami v industrijskem sektorju in ta znanja in izkušnje s pridom izrablja tudi pri vsaki implementaciji sistema Sinapro, ki je plod lastnega razvoja. Ravno zaradi tega se lahko pohvalimo z velikim številom uspešno izvedenih projektov, ki so plod najnaprednejših metodoloških pristopov k zahtevnim procesom digitalne preobrazbe, ki zaradi lažje obvladljivosti in večje preglednosti potekajo po fazah, predvsem pa je pomembno, da je del integracije tudi obvladovanje in upravljanje sprememb v podjetju kot tudi za posamezno delovno mesto.

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo, kaj zmoremo.