Brezpapirna proizvodnja   

Pri digitalni preobrazbi proizvodnih obratov obstaja točka preloma, ki drastično vpliva na nadaljnje delovanje in poslovanje celotnega podjetja. Ta prelom se zgodi, ko se podjetje v celoti znebi papirja v proizvodnji. V tem primeru govorimo o brezpapirni proizvodnji, ki prinaša poleg prihrankov zaradi stroškov tiskovin tudi prednosti, ki vplivajo neposredno na finančne kazalnike tako na kratki kot tudi na dolgi rok.

 

Zmanjšanje stroškov in napak. 

Glavni vzrok, zakaj se običajno vodilni v podjetju odločijo za vpeljavo brezpapirne proizvodnje, je zaradi dveh hitrih rezultatov. Na eni strani se takoj opazi zmanjšanje narejenih napak. Te napake so lahko odraz površnosti, da je neka oseba narobe vpisala informacijo ali pa, da je dokumentacija zastarela. V tem primeru zaposleni uporabljajo verzijo dokumenta, ki ni aktualna. Na finančni strani pa je opazno zmanjšanje stroška, ki so ga prej namenili za tiskanje dokumentacije.  

Študija, ki so jo opravili pri podjetju Gartner, je presenetljivo pokazala, da podjetja namenijo za tiskanje 3 % letnega prihodka. Kar pomeni, da podjetje, ki ima na letni ravni prihodek 1 mio €, nameni letno 30.000 € za tiskanje. Ta znesek ne vključuje časa, ki ga zaposleni namenijo za prenašanje, reproduciranje in arhiviranje dokumentacije.

Kot primer si vzemimo sestavno risbo izdelka, ki ga je treba izdelati. Naprej ga mora nekdo pripraviti, potem gre v tisk, nato pa je potrebno ta isti načrt dostaviti v proizvodnjo. Nekatera podjetja to obvladujejo bolje kot druga. Skupna težava vsem pa je, ko pride do posodobitve delovnega naloga. Takrat je treba zamenjati obstoječi dokument z novim in o tem obvestiti vse zaposlene, ki so prejeli prejšnji dokument. Za kar je treba nameniti kar nekaj časa, da se dokument uspešno nadomesti z novim.   

 

 Prava informacija na pravem mestu ob pravem času.

Toda glavni namen vpeljave brezpapirne proizvodnje je v tem, da se drastično izboljša produktivnost. Glede na naše izkušnje že sama vpeljava sistema, ki omogoča brezpapirno proizvodnjo, prinaša izboljšanje produktivnosti za 3 % do 8 % brez dodatnih organizacijskih sprememb. Razlog za dvig produktivnosti se predvsem skriva v tem, da se določeno breme, ki so ga sedaj nosili tako vodje kot tudi delavci za strojem prenese na programsko opremo. 

To pomeni, da se določena repetitivna dela, ki ne prinašajo dodane vrednosti, avtomatizirajo s pomočjo digitalne rešitve. Predvsem imajo na ta način zaposleni vedno na voljo ključno informacijo na pravem mestu. Po nekaterih podatkih zaposleni v podjetjih, kjer nimajo sistema za brezpapirno proizvodnjo, namenijo polovico časa takrat, ko delajo aktivno na dejavnostih, ki prinašajo dodano vrednost za iskanje ustrezne informacije. Si predstavljajte, da bi le s tem, da bi zagotovili prave informacije, na pravem mestu, ob pravem času, zmanjšali čas aktivnosti, ki ne prinašajo dodane vrednosti za polovico. 

Da omogočite zaposlenim ključne informacije, ne potrebujete ravno velikih vložkov, kajti do tega lahko pridete že z obstoječimi sistemi in strojno opremo. Vsi vaši zaposleni že imajo telefone, prav tako imate verjetno določen sistem kamor odlagate dokumente. Seveda, se v tem primeru skriva težava predvsem v varnosti vzpostavitve tega sistema in pa sistemskega upravljanja dokumentacije in ostalih informacij. Ravno zaradi tega je smotrno, da začnete razmišljati o namenskih sistemih, ki vam lahko zagotovijo brezpapirno proizvodnjo.  

 

 

 

Sistemi za zagotavljanje brezpapirne proizvodnje.

Osnova za vpeljavo brezpapirne proizvodnje je ERP (ang. enterprise resource planning) – sistema za poslovno vodenje podjetja. Verjetno ga večina podjetij že ima, je pa v tem primeru bolj ključno katera področja ERP sistem že pokriva in kakšno ima funkcionalnost. 

Poleg ERP so ključni tudi naslednji sistemi zato, da se zagotovi brezpapirna proizvodnja:

DMS (ang. Documentation Management System)
sistem za upravljanje z dokumentacijo,

PLM (ang. Product lifecycle management)
sistem za upravljanje življenjskega cikla izdelka,

MES (ang. Manufacturing execution system)
sistem za upravljanje proizvodnje. 

WMS (ang. Warehouse management system)
sistem za upravljanje skladišč in medfaznih zalog.

Podjetja, ki pa so že nekako zagotovila brezpapirno proizvodnjo, so v veliki prednosti pred ostalimi konkurenčnimi podjetij, kajti to pomeni, da imajo že na voljo podatke, s katerimi lahko operirajo.

 
 

 Brezpapirno ni nujno, da je v realnem času.

Brezpapirna proizvodnja še ne pomeni, da imate na voljo zagotovljeno spremljanje proizvodnje v realnem času. Nekateri proizvodni obrati so uvedli digitalizacijo tako, da so se znebili dokumentacije v proizvodnji, vendar pa je še vedno veliko ročnega vnosa podatkov in informacij v različne baze, programske rešitve, kot je Excel. Poleg tega ni vzpostavljene digitalne komunikacije med različnimi napravami, stroji, sistemi in med zaposlenimi.

Na ta način se podatki osvežujejo dnevno ali tedensko, kar pomeni, da prejmete podatke in ključne informacije z zakasnitvijo. Toda v primerjavi s fazo, kjer ste prejemali informacije izključno preko papirja ali sestankov je tudi ta način bistveno bolj učinkovit. 

 
 

Zdrav temelj za digitalno preobrazbo. 

Dobra praksa digitalne preobrazbe proizvodnega podjetja je ta, da doseže fazo brezpapirne proizvodnje. Kajti to je nekakšen skupni imenovalec za proizvodna podjetja, ki imajo trenutno največji uspeh, ki se kaže tudi v njihovim poslovanju. 

Brezpapirna proizvodnja prinaša veliko prednosti, ki neposredno vplivajo na finančne kazalnike podjetja. Poleg zmanjšanja stroškov in napak, ki se običajno pojavljajo pri uporabi papirja, se z vpeljavo sistema za brezpapirno proizvodnjo izboljša produktivnost. Glavni namen vpeljave brezpapirne proizvodnje je zagotavljanje prave informacije na pravem mestu ob pravem času. 

Poleg omenjenega pa to pomeni, da ste začeli dokumentirati celotno dogajanje v proizvodnji s pomočjo podatkov. Kar vam bo prihodnje koristilo predvsem pri tem, da boste lahko bolje zaznali kaj pomeni, vnos spremembe v proizvodni proces. Torej imate na razpolago orodje, ki vam nudi možnost vpogleda, kako vaša odločitev vpliva na kazalnike uspešnosti. Po drugi strani pa imate sedaj zagotovljeno, da lahko preverite, ali vam nov projekt na področju digitalne preobrazbe prinaša dodano vrednost, saj imate postavljen sistem, ki spremlja stanje pred in po uvedbi nove rešitve. 

 
 
 
Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo, kaj zmoremo.