Študije uporabe - LIVAR, d.d.

Študija uporabe

LIVAR s pomočjo digitalizacije povečal produktivnost

Poslovna prenova družbe Livar je postavljena na temelju vizije postati prva izbira izbranih kupcev za ulitke, obdelavo in montažo, ki temelji na motiviranih sodelavcih in centrih odličnosti.

V podjetju so si zastavili strategijo, v skladu s katero bodo v prihodnje veliko vlagali v optimizacijo, avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnih procesov kot tudi v preostala področja podjetja.

Nedavno so zaključili prvo fazo digitalne transformacije obrata mehanske obdelave, ki jim omogoča popolno sledljivost tako proizvodnih procesov kot celotnega materialnega toka in s tem spremljanje proizvodnje v vsakem trenutku.

O Livarju

Podjetje Livar obstaja že od leta 1954 in je ena največjih livarn v Sloveniji. Zaposluje preko 600 ljudi v dveh livarnah in v dveh občinah. Je specializirana livarna za proizvodnjo produktov iz sive ter nodularne litine in mehansko obdelavo.

Rezultati

Brezpapirna proizvodnja

Brezpapirna proizvodnja poleg zajema podatkov v realnem času, eliminiranja napak
ter izboljšanja pretoka informacij in produktivnosti vsekakor ponuja enormne prihranke na
področju tiskanja dokumentacije.

Zmanjšanje človeških napak

S tem, ko so vsi deležniki v podjetju seznanjeni z informacijami, ki jih potrebujejo za učinkovito delo v vsakem trenutku, se tveganje za napake drastično zmanjša.

Spremljanje v realnem času

Rezultat uvedbe spremljanja v realnem času se vsekakor odraža v integraciji med

različnimi sistemi. S celovito integracijo in povezljivostjo pa se doseže popolna preglednost in nadzor.

Povečanje produktivnosti

S spremljanjem proizvodnje v realnem času je mogoča optimizacija ter prilagajanje proizvodnega procesa v vsakem trenutku z namenom po doseganju večje produktivnosti.

Implementacija

»V celoti smo vpeljali brezpapirno proizvodnjo, tako da so delovni nalogi popolnoma elektronski. Digitalizirani so tudi priprava, planiranje, izvedba posameznih operacij po delovnem nalogu ter zaključevanje in zagotavljanje kakovosti. Tako imamo zagotovljeno popolno spremljanje dejanskega stanja strojev v vsakem trenutku, spremljanje doseganja normativov, spremljanje vseh zastojev, vključno z vzroki in časi trajanja zastojev, planiranje in nadzor porabe materiala in orodij po strojih ter spremljanje izdelanih količin vključno z ustrezno kakovostjo.«

Sašo Malerič,
direktor področja mehanske obdelave družbe Livar

Zakaj se je podjetje LIVAR odločilo za digitalno transformacijo?

Vodstvo družbe je usmerjeno v proizvodnjo in na dnevni ravni zagotavlja spremljanje ključnih proizvodnih kazalnikov ter koordinira izvajanje korektivnih ukrepov.

Za postopno digitalno transformacijo so se odločili na podlagi izzivov iz preteklosti, ki so se pojavili predvsem na področju planiranja proizvodnih procesov, spremljanja in učinkovitosti proizvodnje.

Sinapro.IIoT.MES

Po pomoč so se v začetku leta 2018 obrnili na podjetje Kolektor Sisteh in tako pričeli z digitalno transformacijo in vpeljavo sistema Sinapro.IIoT.MES.

Poglobljeno poznavanje proizvodnih sistemov in tehnologij vodenja v procesni in kosovni industriji je bilo nujno za uspešno izvedbo prve faze digitalne transformacije.

Zaupajo nam

in mnogi drugi …

Ste pripravljeni vstopiti v digitalno dobo in začeti reševati konkretne izzive s pomočjo napredne in inteligentne tehnologije?

Prijavite se na predstavitev in z veseljem vam pokažemo kaj zmoremo.

sl_SISlovenian